Nowa choroba u dzieci ma związek z COVID-19. Objawy podobne do zespołu Kawasaki

2022-01-21 10:34

Nowo zidentyfikowana choroba u dzieci po przebyciu COVID-19 nazywana jest PIMS lub MIS-C. Objawy zwykle pojawiają się od 4 do 6 tygodni po ekspozycji na SARS-CoV-2. Czym tak naprawdę jest zespół pocovidowy występujący u najmłodszych?

Nowa choroba u dzieci ma związek z COVID-19. Objawy podobne do zespołu Kawasaki
Autor: Getty Images

Na łamach „Journal of the Amercian Heart Association” ukazała się informacja, że u dzieci chorych na PIMS czynność serca powróciła do normy w ciągu trzech miesięcy.

Zespół PIMS inaczej nazywany MIS-C (ang. multisystem inflammatory syndrome in children) to wieloukładowy zespół zapalny związany z COVID-19, który występuje u dzieci około 4 do 6 tygodni po ekspozycji na SARS-CoV-2.

Poradnik Zdrowie: COVID-19 u dzieci

Jak się objawia PIMS?

Według ekspertów choroba ta pod względem objawów przypomina zespół Kawasaki należący do schorzeń z grupy układowych zapaleń naczyń krwionośnych. Wywołuje ona stan zapalny w różnych częściach ciała – w sercu, płucach, nerkach i przewodzie pokarmowym. Około 80-85 proc. zdiagnozowanych przypadków PIMS w Stanach Zjednoczonych i Europie dotyczyło lewej komory serca.

Kardiolog dziecięcy dr Anirban Banerjee ze szpitala Cardiac Center w Filadelfii zaznaczył, że „obecnie dostępne dane są ograniczone na temat tego, jak często i jak długo powinniśmy monitorować czynność serca po przebyciu PIMS u dziecka, które opuściło szpital”.

Ta choroba została zidentyfikowana w dobie pandemii COVID-19, więc proces leczenia nie został jeszcze ustandaryzowany. – Z też powodu opieka kontrolna jest bardzo zróżnicowana, co może prowadzić do zamieszania i niepokoju wśród rodzin pacjentów i ich zespołu opiekuńczego. Mają zostać dostarczone wskazówki związane z optymalną opieką, w szczególności w odniesieniu do uprawiania sportu – dodał lekarz.

Dr Anirban Banerjee wraz ze swoimi współpracownikami przejrzeli dane echokardiograficzne i kliniczne około 60 dzieci, które były hospitalizowane z powodu PIMS. Były leczone dożylną immunoglobuliną i/lub sterydami ogólnoustrojowymi. Podczas analizy uwzględnili też czynniki demograficzne, testy i przebieg leczenia. Mali pacjenci pochodzili z różnych mniejszości etnicznych. Grupa uczestników składała się w 60 proc. z chłopców (średnia wieku 10 lat.).

Do grupy tzw. kontrolnej naukowcy zaliczyli 60 dzieci, które miały serce o prawidłowej budowie i nie były narażone na PIMS lub COVID-19.

Przebieg badania

Dzieci z PIMS przeszły szereg badań przy pomocy metod diagnostyki obrazowej (m.in. echo serca, echokardiografii ze śledzeniem plamki oraz rezonansu magnetycznego). Dzięki uzyskanym wynikom naukowcy wywnioskowali, że zarówno funkcja skurczowa i rozkurczowa lewej komory, jak i funkcja skurczowa prawej komory, uległy gwałtownej poprawie w pierwszym tygodniu. Dalsza poprawa i całkowita normalizacja nastąpiła w ciągu trzech miesięcy.

81 proc. pacjentów utraciło część funkcji skurczowej lewej komory w ostrej fazie choroby PIMS. Natomiast wróciła ona do normy po trzech i czterech miesiącach. Jak przekazali naukowcy, 7 proc. dzieci podczas hospitalizacji miało oznaki niewydolności serca. Natomiast wszystkie skany były prawidłowe już po trzech miesiącach.

Serca dzieci szybko wracają do normy po COVID-19

Według uczonych choroba PIMS nie powodowała trwałych nieprawidłowości w tętnicach wieńcowych.

– Wyniki mają ważne implikacje dla zespołów opieki zdrowotnej zajmujących się dziećmi z PIMS. Nasze odkrycie może też dostarczyć wskazówek dotyczących stopniowego powrotu do uprawiania sportu po ustąpieniu czynności serca po trzech do czterech miesięcy później. Potrzebny jest elektrokardiogram i echokardiogram. Zalecamy również wykonanie rezonansu magnetycznego serca u dzieci, które mają wysoce nieprawidłowe wyjściowe badanie rezonansem magnetycznym serca w ostrym stadium lub wykazują oznaki utrzymującej się ciężkiej dysfunkcji lewej komory – wyjaśnił dr Anirban Banerjee.

Najnowsze doniesienia naukowe skomentował również dr Kevin G. Friedman, profesor nadzwyczajny pediatrii w Harvard Medical School. Jego zdaniem dostarczono dodatkowe dowody na to, że „zajęcie mięśnia sercowego jest przemijające i może nie prowadzić do długotrwałych nieprawidłowości w funkcji rozkurczowej lub skurczowej lewej komory”. Uzyskane dane pokazują, że trwałe uszkodzenie serca jest bardzo rzadkie w PIMS.

Sonda
Zrobisz to? Czy nie?