NOP-y po szczepionkach na COVID-19 w Polsce z podziałem na preparaty. Nowy raport PZH

2021-12-31 10:42

Niepożądane odczyty poszczepienne po szczepieniu na COVID-19 w Polsce to 0,05 proc. szczepień, a więc zaledwie ułamek wszystkich iniekcji - takie wnioski płyną z najnowszego raportu, jaki przedstawił Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Z raportu wynika również, że ciężkie NOP-y stanowią 3,5 proc. wszystkich niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepieniu na COVID-19.

NOP-y po szczepionkach na COVID-19 w Polsce z podziałem na preparaty
Autor: Getty Images

Niepożądany odczyn poszczepienny to związane z podaniem szczepionki pogorszenie stanu zdrowia, do którego może dojść w okresie do 4 tygodni po zaszczepieniu (z wyjątkiem szczepionki przeciw gruźlicy, w przypadku której czas ten może być znacząco dłuższy). Odczyny te mogą być łagodne, poważne lub ciężkie. Wśród odczynów poważnych wymieniane są m.in. ból, tkliwość, zaburzenia ruchomości kończyny, w którą podano szczepionkę, gorączka, bóle brzucha i nudności, bradykardia czy osłabienie.

Z kolei do odczynów ciężkich eksperci zaliczają m.in. odczyny neurologiczne, takie jak udar mózgu, niedowład kończyn czy drgawki niegorączkowe, odczyny kardiologiczne, w tym nagłe zatrzymanie krążenia, zawał serca, pęknięcie tętniaka aorty, czy zapalenie mięśnia sercowego, a także problemy z oddychaniem i silne reakcje alergiczne, wreszcie - zgon. 

Poradnik Zdrowie: powikłania po COVID-19

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny opublikował kolejny raport na temat liczby i rodzaju niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepionkach przeciw COVID-19, jakie zgłoszono w Polsce w okresie od 27.12.2020 do 15.12.2021. Zgłaszane NOP-y dotyczą wszystkich czterech stosowanych w Polsce szczepionek przeciw COVID-19 - COMIRNATY (Pfizer-BioNTech), VAXZEVRIA (AstraZeneca), SPIKEVAX (Moderna), COVID-19 VACCINE JANSSEN (Johnson & Johnson).

NIZP-PZH poinformował w raporcie, że do 15 grudnia 2021 r. wykonano łącznie 44 433 935 szczepień i zarejestrowano łącznie 16 677 NOP. Z danych tych wynika zatem, że niepożądane odczyny poszczepienne pojawiły się jak do tej pory w przypadku ok. 0,05 proc. iniekcji. 

Procentowa liczba NOP-ów po szczepionkach

Liczby te kształtują się następująco:

 • 85 proc. zgłoszonych odczynów poszczepiennych (11 443  przypadków) to NOP-y łagodne.
 • 11,5 proc. (1 553 przypadków) to NOP-y poważne.
 • 3,5 proc. (470 przypadków) to NOP-y ciężkie.

Rozkład NOP po szczepionkach na COVID-19 - statystyki

NOP po szczepionce COMIRNATY 

Z raportu wynika, że najwięcej przypadków NOP zgłaszano po szczepionce COMIRNATY (47,1 proc. czyli 6337 przypadków). Nie oznacza to jednak, że jest to najmniej bezpieczny preparat - w Polsce pierwszą, drugą lub trzecią dawką tego preparatu zaszczepiono najwięcej, bo w sumie 33 365 309 osób. PZH podał, że NOP-y po szczepionce COMIRNATY dotyczą 0,019 proc. wszystkich iniekcji tym preparatem wykonanych w Polsce. 

 • NOP łagodny: 5 150
 • NOP poważny: 884
 • NOP ciężki: 303

NOP po szczepionce VAXZEVRIA 

W przypadku szczepionki VAXZEVRIA (AstraZeneca) zgłoszono 4 913 przypadków NOP, co ogółem stanowi 36,5 proc. wszystkich NOP-ów. W Polsce pierwszą, drugą lub trzecią dawką tego preparatu zaszczepiono w sumie 5 294 520 osób. NOP-y po szczepionce VAXZEVRIA stanowią 0,093 proc. wszystkich iniekcji tym preparatem wykonanych w Polsce.

 • NOP łagodny: 4 321
 • NOP poważny: 482
 • NOP ciężki: 110

 NOP po szczepionce SPIKEVAX  

W przypadku szczepionki SPIKEVAX (Moderna) zgłoszono w sumie 1420 przypadków NOP, czyli 10,5 proc. W Polsce pierwszą, drugą lub trzecią dawką tego preparatu zaszczepiono w sumie 3 244 977 osób. NOP-y po szczepionce SPIKEVAX stanowią 0,044 proc. wszystkich iniekcji tym preparatem wykonanych w Polsce.

 • NOP łagodny: 1 278
 • NOP poważny: 115
 • NOP ciężki: 27

NOP po szczepionce COVID-19 VACCINE JANSSEN 

W przypadku szczepionki COVID-19 VACCINE JANSSEN (Johnson & Johnson) zgłoszono 796 niepożądanych odczynów, czyli 5,9 proc. W Polsce tym preparatem zaszczepiono w 2 529 129 osób. NOP-y po szczepionce VACCINE JANSSEN stanowią 0,031 proc. wszystkich iniekcji tym preparatem wykonanych w Polsce.

 • NOP łagodny: 694
 • NOP poważny: 72
 • NOP ciężki: 30