Komu grozi zwolnienie z pracy za brak szczepienia przeciw COVID-19? Czas tylko do 1 marca

2022-02-21 15:55

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że niepoddanie się szczepieniu przeciwko COVID-19 przez osoby do tego zobowiązane, np. pracujące w szpitalach i aptekach, może skutkować wprowadzeniem przez pracodawcę zmian organizacji pracy i rozwiązaniem stosunku pracy.

zbliżenie na strzykawkę i preparat do szczepienia przeciwko COVID-19
Autor: Getty Images

Do 1 marca 2022 roku na poddanie się szczepieniu przeciwko COVID-19 mają czas osoby, które wykonują zawód medyczny, studenci medycyny, farmaceuci i pracownicy podmiotów medycznych. Ministerstwo Zdrowia swoją decyzję argumentuje bezpieczeństwem personelu i pacjentów. Obowiązek szczepienia nie dotyczy osób mających przeciwwskazania do szczepień ze względu na stan zdrowia.

Jak podaje PAP, kodeks pracy daje pracodawcy możliwość żądania złożenia przez pracownika oświadczenia o realizacji obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19. - Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać wprowadzenie przez pracodawcę zmian w organizacji pracy pracownika, który nie poddał się takiemu szczepieniu – wskazuje MZ.

Co więcej, brak szczepienia może skutkować także rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem. Resort zdrowia podkreśla, że działania, które podejmuje pracodawca związane z brakiem poddania się szczepieniu przeciw SARS-CoV-2 winny być realizowane tak, by pozostawały w zgodności z zasadą równego traktowania pracowników. MZ wskazuje także, że obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Choć nie rozumiem, przyznam, dyrektorów, kierowników placówek medycznych, którzy mają już do czynienia z drugim obowiązkowym szczepieniem, chociażby po szczepieniu na żółtaczkę i przy szczepieniu na żółtaczkę wiedzą, jak postępować z pracownikami, którzy nie są zaszczepieni. Otóż, ci pracownicy są niedopuszczani do opieki nad pacjentem - zaznaczył w ubiegłym tygodniu rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Poradnik Zdrowie: szczepienia przeciwko COVID-19