Fistulografia - RTG przetoki

Fistulografia jest to badanie radiologiczne, polegające na ocenie w promieniach rentgenowskich (RTG) przebiegu przetoki (fistuły) po podaniu do niej środka kontrastującego. Jakie są wskazania do fistulografii? Jak się przygotować do tego badania i jak ono przebiega?

Fistulografia - RTG przetoki
Autor: Thinkstockphotos.com

Spis treści

  1. Fistulografia: wskazania
  2. Fistulografia: przebieg badania
  3. Fistulografia: przeciwwskazania

Fistulografia to badanie radiologiczne - prześwietlenie - z użyciem kontrastu, które pozwala sprawdzić, jak przebiega przetoka czyli z łaciny fistula. 

Przetoka jest to kanał łączący głębsze narządy lub tkanki z powierzchnią skóry albo narządy wewnętrzne między sobą. Przetoka może być wrodzona (wynikająca z wad rozwojowych płodu) lub nabyta wskutek choroby, urazu czy zabiegu operacyjnego.

Wśród przetok nabytych istnieją tzw. przetoki sztuczne, które są wynikiem ingerencji chirurgicznej. Np. w przypadku niedrożności końcowej części jelita, chcąc odprowadzić kał na zewnątrz, wykonuje się przetokę jelita grubego. Przetokę sztuczną zakłada się także dla przeprowadzenia zabiegów dializacyjnych przy pomocy sztucznej nerki.

Fistulografia: wskazania

Fistulografię wykonuje się w celu określenia dokładnego kształtu, rozmiaru, istnienia ewentualnych wnęk i rozgałęzień przetoki, a przede wszystkim umiejscowienia względem okolicznych narządów, przed zabiegiem jej usunięcia. Poza tym dzięki fistulografii można często ustalić przyczynę powstania przetoki.

Fistulografię wykonuje się w przypadku przetok, które znajdują się w dowolnej lokalizacji, mogą to być np.:

  • przetoki zębowe
  • przetoki skórne
  • przetoki jelitowe
  • przetoki okołoodbytnicze
  • przetoki pochwowe
  • przetoki układu oddechowego
  • przetoki kości

Fistulografia: przebieg badania

Pacjent, który przychodzi na badanie powinien być na czczo. Badanie wykonywane jest w warunkach sali zabiegowej, zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym.

Do przetoki wprowadzany jest środek kontrastowy, po czym miejsce wprowadzenia go jest blokowane, by nie wyciekał. Po wykonaniu niezbędnych zdjęć RTG środek jest usuwany z przetoki.

Fistulografia: przeciwwskazania

Bezwzględnym przeciwwskazaniem, tak jak w przypadku innych badań RTG, tak i w przypadku fistulografii, jest ciąża lub jej podejrzenie.

Jeśli pacjent jest uczulony na środki kontrastowe, powinien o tym poinformować lekarza.

W razie wystąpienia jakichkolwiek nagłych dolegliwości należy je natychmiast zgłosić lekarzowi wykonującemu badanie.