Bilans zdrowia dziecka w wieku 4 lat

Jak wygląda bilans czterolatka? Sprawdź, na czym polega bilans zdrowia dziecka w wieku 4 lat oraz przygotuj się do odpowiedzi na pytania, które może zadać lekarz podczas wizyty.

Bilans zdrowia dziecka w wieku 4 lat
Autor: Photos.com Bilans zdrowia dziecka w wieku 4 lat

Bilans zdrowia dziecka to pogłębione badanie lekarskie dziecka, które przeprowadza się regularnie w odpowiednich odstępach czasu. Badania te służą kontroli zdrowia dziecka oraz wczesnemu wykryciu nieprawidłowości zdrowotnych. Na co szczególną uwagę zwraca lekarz badając czterolatka?

Bilans czterolatka: badania

Na początku lekarz pyta o stan zdrowia dziecka w czasie ostatnich dwóch lat (przebyte choroby, podatność na wirusy). Badany jest rozwój fizyczny, psychomotoryczny i społeczny przedszkolaka.

Dziecku mierzy się ciśnienie krwi oraz ocenia się, czy wszystkie szczepienia wykonane zostały zgodnie z kalendarzem szczepień.

Orientacyjnie lekarz bada umiejętność mowy, wzrok oraz słuch. Jeśli coś go zaniepokoi, kieruje dziecko na wizytę do odpowiedniego specjalisty, np. logopedy, okulisty lub laryngologa. Postawę ciała dziecka sprawdza się głównie pod kątem bocznego skrzywienia kręgosłupa oraz ustawienia kończyn dolnych i kształtu stóp

Jak przy każdym bilansie mierzony jest wzrost i waga dziecka, które porównuje je z siatkami centylowymi, dzięki którym lekarz określa, czy rozwój dziecka jest prawidłowy.

To ci się przyda

Szeroko przyjętą normą jest zmieszczenie się w granicach między 3 a 97 centylem. Dzieci, które osiągają wartości między 3 a 10 centylem, oraz 90 a 97 mieszczą się w granicach normy, dlatego będą wymagały częstszych konsultacji lekarskich i dodatkowych badań, aby wykluczyć inne choroby związane z nieprawidłowym wzrostem lub wagą.

Bilans czterolatka: pytania, które powinien zadać lekarz

1. Czy dziecko sprawnie chodzi i biega?

2. Czy dziecko potrafi stać na jednej nodze?

3. Czy dziecko samo potrafi odpinać guziki?

4. Czy dziecko potrafi narysować domek/lakę/kwiatek?

5. Czy dziecko potrafi zbudować z klocków np. most lub inną budowlę?

6. Czy dziecko zadaje pytania „po co”, „dlaczego”?

7. Czy dziecko rozumie wypowiadane polecenia słowne, np. połóż to na stole, otwórz drzwi?

8. Czy dziecko je samodzielnie?

9. Czy dziecko samo idzie do łazienki i załatwia swoje potrzeby?

10. Czy dziecko potrafi samodzielnie włożyć spodnie, czapkę, buty (bez zawiązywania)?

11. Czy dziecko spontanicznie wypowiada zdania kilkuwyrazowe?

12. Czy dziecko jest rozumiane przez osoby z otoczenia?

13. Czy dziecko nie ma trudności z zasypianiem i nie budzi się w nocy?

Badanie bilansowe dziecka kończy się wypełnieniem wniosku bilansowego oraz ewentualnym zakwalifikowaniem dziecka do grupy dyspanseryjnej (gdzie zostanie objęte specjalną troską).