Metody badań prenatalnych dostępnych w Polsce - porównanie metod inwazyjnych i nieinwazyjnych

2013-05-22 16:10

Badania genetyczne płodu: badanie biochemiczne krwi matki, USG płodu, biopsja kosmówki, amniopunkcja, kardocenteza, NIFTY. Prezentujemy podsumowanie dostępnych w Polsce badań prenatalnych metodami inwazyjnymi i nieinwazyjnymi. W którym tygodniu ciąży zrobić badania genetyczne płodu?

BADANIA PRENATALNE – obowiązki lekarza i prawa pacjenta
Autor: Getty Images

 

Metoda Inwazyjna/Nieinwazyjna Wiek płodu Opis
Badania biochemiczne krwi matki Nieinwazyjna

11-13 tydzień,

14-20 tydzień

Fałszywie dodatnie wyniki 5%

Wykrywalność 60%-80%

USG płodu Nieinwazyjna 11-13 tydzień

Fałszywie dodatnie wyniki 5%

Wykrywalność 60%-80%

Biopsja kosmówki (ang. CVS) Inwazyjna 10-13 tydzień

Ryzyko poronienia 1%-2%

Wykrywalność powyżej 99%

Amniopunkcja Inwazyjna 16-21 tydzień

Ryzyko poronienia 0,5%-1%

Wykrywalność powyżej 99%

Kardocenteza (PUBS) Inwazyjna 20-28 tydzień

Ryzyko poronienia 1%-2%

Wykrywalność powyżej 99%

NIFTY Nieinwazyjna 12-24 tydzień

Brak ryzyka poronienia

Fałszywie dodatnie wyniki poniżej 1%

Wykrywalność powyżej 99%

 

 

 

 

Materiały prasowe