STOŻEK ROGÓWKI: nowa terapia KXL Avedro

Pierwsze w Polsce zabiegi cross-linking KXL Avedro przeprowadza profesor Iwona Grabska-Liberek, która jest jednym z największych specjalistów w terapii stożka rogówki w Polsce. W CMO LASER profesor Iwona Grabska – Liberek od 2007 roku wykonała kilkaset zabiegów cross-linking. Na czym polega terapia stożka rogówki metodą cross-linking KXL Avedro?

Najnowsze artykuły