Komisarka Praw Człowieka Rady Europy apeluje o wykonanie wyroków ETPC

Materiały prasowe

Komisarka Praw Człowieka Rady Europy skierowała 11 lutego do Komitetu Ministrów RE szereg rekomendacji dot. niewykonania przez Polskę trzech wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Polsce. Od ponad dekady Polska nie realizuje zobowiązań wynikających z trzech przegranych spraw dot. przerywania ciąży i diagnostyki prenatalnej – Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce.

Najnowsze artykuły