XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019 wystartowała - czas zgłaszać kandydatury!

2019-06-05 12:19

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 14 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

Jak ważne jest kruszenie lodów – najlepiej wiedzą ludzie mieszkający nad dużymi rzekami. Jeśli tej skorupy zniewalającej nurt się nie rozdrobni – może dojść do niekorzystnych zjawisk. Na Wiśle, Odrze powstają zatory i spiętrzone rzeki podtopią ludziom domostwa.

Pamiętajmy, że lodołamacze kruszyć mogą lód w dwóch celach: po to, aby uwolnić rzekę czy też zbiornik wodny spod lodu i tym samym zapobiec powodzi, albo po to, by otworzyć przejście dla innych statków - np. jednostek handlowych czy badawczych.

Misja przełamywania lodów zawsze wymaga pewnego wysiłku. Także w naszym życiu codziennym, w biznesie, administracji, warto takie zabiegi uwalniania nurtów, przeprowadzać.

Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Istotą Kampanii jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy.

W ubiegłorocznej edycji konkursu, rozstrzygniętej we wrześniu 2018 roku zwyciężyli
między innymi: Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Zakład
Aktywności Zawodowej z Puław - Zatrudnienie Chronione; MOTOMAX Sp. z o.o. z Torunia -
Otwarty Rynek Pracy; Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza
„Lazarus” z Elbląga - Kategoria Instytucja; Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka
Organizator Fundator i założyciel Fundacji Akademicka CINiBA z Katowic - Przyjazna Przestrzeń; Maciej Dowbor -Dziennikarz bez barier, Ewa Minge i Agata Roczniak – Lodołamacz Specjalny oraz Agencja Butterfly.

W Konkursie Lodołamacze 2018 udział wzięło 294 firm. W ciągu 13 lat trwania Konkursu
udział w nim wzięło ponad 4500 firm.

Kapituły konkursu przyznały 73 nagrody oraz 33 wyróżnienia.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie
http://www.lodolamacze.info.pl

Zgłaszanie kandydatur

Od 23 maja do 15 sierpnia można zgłaszać się do konkursu "Lodołamacze 2019"
w następujących kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja
  • Przyjazna Przestrzeń
  • Zdrowa Firma
  • Dziennikarz bez Barier

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki