Ten lek zmniejsza śmiertelność z powodu Covid-19. Potwierdziło to 8 badań

2022-07-30 8:26

U osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 baricytynib znacznie zmniejsza ryzyko zgonu - do takich wniosków doszli eksperci, którzy analizowali wyniki kilku badań z wykorzystaniem leku. Naukowcy dowiedli, że preparaty należące do konkretnej grupy leków, a w szczególności baricytynib, zmniejszają śmiertelność u pacjentów zakażonych Covid-19. I to aż o 20 proc. W Polsce preparat jest dostępny i stosowany w leczeniu dwóch schorzeń.

Ten lek zmniejsza śmiertelność z powodu Covid-19. Potwierdziło to 8 badań
Autor: Getty Images

Aż 8 randomizowanych badań naukowych wykazało, że inhibitory JAK zmniejszają śmiertelność o pacjentów chorych na Covid-19 przebywających w szpitalach. Choć ostatnia analiza wykazało nieco mniejsze proporcjonalne zmniejszenie śmiertelności niż obserwowane we wcześniejszych badaniach, leczenie nadal jest skuteczne. Naukowcy dowiedli, że jeden preparat należący do tej grupy, czyli baricytynib zmniejsza ryzyko zgonu aż o 20 proc. Obecnie środek jest w Polsce wykorzystywany w leczeniu dwóch chorób.

Poradnik Zdrowie: powikłania po COVID-19

Baricytynib a Covid-19

Naukowcy chcieli ocenić zastosowanie baricytynibu w leczeniu pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19. Baricytynib jest inhibitorem kinaz janusowych (JAK1 oraz JAK2). To dwa enzymy, które mają znaczenie dla funkcjonowania układu immunologicznego.

Inhibitory kinaz janusowych (JAK1 oraz JAK2) są m.in. mediatorami przesyłania sygnału dla cytokin i czynników wzrostu biorących udział w procesie hemopoezy. Mają także wpływ na powstawanie stanów zapalnych w organizmie i odpowiedzi immunologicznej.

Baricytynib stosuje się obecnie w Polsce w leczeniu atopowego zapalenia skóry oraz reumatoidalnego zapalenia stawów.

Osoby zakwalifikowane do badania były hospitalizowane w Wielkiej Brytanii. Chorzy byli losowo przydzielani do jednej z grup – pacjentów zwykłej opieki oraz chorych ze standardową opieką i zażywających 4 mg baricytynibu raz na dobę doustnie przez 10 dni lub do wypisu. Pierwszym punktem końcowym badania była 28-dniowa śmiertelność oceniania w populacji z zamiarem leczenia.

Zmniejsza ryzyko zgonu

Grupa badaczy przeprowadziła metaanalizę wcześniejszych randomizowanych badań dt. inhibitorów JAK u osób leczonych z powodu Covid-19 w szpitalach. Spośród 10 852 osób włączonych do badania 8156 pacjentów zostało losowo przydzielonych do otrzymywania zwykłej opieki i leczonych baricytynibem. Z 4148 pacjentów leczonych baricytynibem zmarło 514 osób (12 proc.) w ciągu 28 dni.

Z kolei z 4008 chorych przydzielonych do zwykłej opieki w tym samym czasie stwierdzono zgon u 546 chorych. To 13 proc. proporcjonalne zmniejszenie śmiertelności, choć nieco mniejsze niż w poprzedniej metaanalizie, w której leczeniem wiązało się z 43 proc. proporcjonalnym zmniejszeniem śmiertelności. Naukowcy podsumowują: "Całkowite dane z randomizacji do tej pory sugerują, że inhibitory JAK (głównie baricytynib) zmniejszają śmiertelność u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 o około jedną piątą". 

Badanie było finansowane przez UK Research and Innovation i National Institute of Health Research oraz opublikowane w czasopiśmie The Lancet.