Sam stracił bliskich przez nowotwór, teraz szuka leku. Stworzył nową terapię najbardziej śmiertelnego raka

2022-12-29 11:19

Rak płuc stanowi główną przyczynę zgonów z powodu nowotworów na świecie. Wiele z obecnie stosowanych terapii nie sprawdza się u pacjentów, tym samym ograniczając im opcje leczenia. Obiecującą nową strategią jest leczenie bakteryjne, ale naukowcy z Columbia Engineering proponują nowe podejście. Zdaniem ekspertów, połączenie dwóch metod, może okazać się najskuteczniejszym podejściem w przypadku raka płuc.

Sam stracił bliskich przez nowotwór, teraz szuka leku. Stworzył nową terapię najbardziej śmiertelnego raka
Autor: Getty Images Sam stracił bliskich przez nowotwór, teraz szuka leku. Stworzył nową terapię najbardziej śmiertelnego raka

Nowotwory złośliwe płuc należą do jednych z najczęściej diagnozowanych chorób nowotworowych wśród Polaków. Rak płuc króluje wśród statystyk dotyczących największej liczby zgonów. Współczynniki przeżywalności związane z tą chorobą plasują się w Polsce poniżej średniej Unii Europejskiej. Nowe nadzieje na powstanie skuteczniejszych terapii, daje teraz badanie przeprowadzone przez amerykańskich naukowców.

Połączenie terapii może być najskuteczniejszym sposobem leczenia raka płuc

Bakterie od stuleci były badane pod kątem terapii przeciwnowotworowej. Jedną z nowszych strategii leczenia raka płuc jest właśnie terapia bakteryjna. Choć ta metoda szybko przeszła z eksperymentów laboratoryjnych do badań klinicznych w ciągu ostatnich kilku lat, naukowcy biomedyczni z Columbia Engineering proponują nieco inne podejście. Zdaniem ekspertów najskuteczniejszym sposobem leczenia nie tylko nowotworów płuc, ale także innych rodzajów chorób nowotworowych, może być łączenie tej terapii z innymi lekami.

W opublikowanym niedawno badaniu naukowcy wskazują, że opracowali proces oceny przedklinicznej, które służy scharakteryzowaniu terapii bakteryjnych w modelach raka płuc. Wyniki swojej pracy opublikowali w czasopiśmie "Scientific Reports". Zaproponowane przez ekspertów podejście łączy w sobie terapie bakteryjne z innymi metodami leczenia. Wszystko po to, by poprawić jej skuteczność.

Nowe podejście pozwoliło autorom badań scharakteryzować konkretne terapie bakteryjne, które można zintegrować z terapiami celowanym stosowanymi obecnie w leczeniu raka płuc. Zdaniem naukowców wyniki ich pracy są obiecujące.

Głównym autorem badań jest dr Dhruba Deb, który zajmuje się analizą toksyn bakteryjnych. Mężczyzna przyznał, że sam stracił bliskich z powodu choroby nowotworowej i chciałby, aby jego praca realnie mogła pomagać pacjentom onkologicznym.

Poradnik Zdrowie: choroby płuc

Nowe możliwości leczenia raka

W swoich badaniach naukowcy wykorzystali sekwencjonowanie RNA. Dzięki temu mogli odkryć sposób, w jaki komórki nowotworowe reagują na bakterie na dwóch poziomach – molekularnym oraz komórkowym. Na podstawie analiz zbudowali hipotezę, że szlaki molekularne komórek nowotworowych pomagają im uodpornić się na terapię bakteryjną. By przetestować swoje założenia, autorzy badań zablokowali te szlaki za pomocą stosowanych obecnie leków przeciwnowotworowych.

Okazało się, że połączenie terapii bakteryjnej i leków jest skuteczniejszym rozwiązaniem w eliminowaniu komórek nowotworowych w przypadku raka płuc. Na mysich modelach raka płuc potwierdzili swoje założenia obejmujące połączenie terapii bakteryjnej z lekami, a konkretnie z inhibitorami AKT.

Dyrektor wykonawczy ds. badań w "LUNGevity Foundation" Upal Basu Roy podkreślił: "To nowe badanie opisuje ekscytujący proces opracowywania leków, który był wcześniej niezbadany w leczeniu raka płuc – wykorzystanie toksyn pochodzących z bakterii. Dane przedkliniczne przedstawione w manuskrypcie stanowią mocne uzasadnienie dla dalszych badań w tej dziedzinie, otwierając tym samym możliwości nowych opcji leczenia pacjentów, u których zdiagnozowano tę śmiertelną chorobę".

Naukowcy planują rozszerzyć nową strategię o badania nad przedklinicznymi modelami trudnych do leczenia nowotworów płuc.