Rusza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodu. Do zyskania nawet 180 tys. zł

2024-03-05 10:12

Od marca 2024 roku, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zyskały możliwość ubiegania się o finansowe wsparcie na zakup samochodu, dzięki programowi realizowanemu przez PFRON. Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia i jaki jest limit cenowy pojazdu, który może zostać objęty dofinansowaniem w zależności od spełnionych warunków?

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodu. Do zyskania nawet 180 tys. zł
Autor: Getty Images Rusza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodu. Do zyskania nawet 180 tys. zł

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” to inicjatywa PFRON, mająca na celu poprawę mobilności osób niepełnosprawnych, poprzez udzielenie dofinansowania na zakup samochodu osobowego, który może być przystosowany zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażera z niepełnosprawnością. Aby ubiegać się o wsparcie, wnioski należy przesyłać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia, dostępnego na stronie internetowej funduszu.

„Diagnoza mnie załamała, ale szybko zaczęłam działać.” Karolina Gruszka choruje na stwardnienie rozsiane - Gadaj Zdrów

Dofinansowanie zakupu samochodu. Kryteria oceny wniosków

Po zakończeniu naboru wniosków, w każdym oddziale PFRON tworzona jest lista rankingowa wniosków, która opiera się na systemie punktowym. Punkty przyznawane są za spełnienie określonych kryteriów, takich jak wiek wnioskodawcy czy fakt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. W szczególności uwzględniane są:

  • Osoby niepełnosprawne do 65 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne od 4 roku życia - otrzymują po 1 punkcie.
  • Gospodarstwa domowe, w których są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne kwalifikujące się do programu - otrzymują 1 punkt, pod warunkiem że samochód będzie dostosowany do ich wspólnych podróży.
  • Osoby niepełnosprawne powyżej 65 roku życia, które są aktywne zawodowo - otrzymują 1 punkt, o ile spełniają określone warunki dotyczące zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowanie PFRON do zakupu samochodu - wymogi

Aby kwalifikować się do dofinansowania, wnioskodawcy muszą przedstawić szereg dokumentów, w tym ważne orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że wnioskodawca lub osoba, którą reprezentują, do przemieszczania się wymaga wózka inwalidzkiego i nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka do samochodu.

W przypadku wniosków dotyczących samochodów dostosowanych do potrzeb kierowcy, konieczne jest również przedłożenie ważnego prawa jazdy kategorii B.

Na jaką kwotę można liczyć?

Dofinansowanie jest przyznawane w zróżnicowanej wysokości, w zależności od wartości samochodu i jego dostosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W przypadku pojazdów dostosowanych do potrzeb kierowcy niepełnosprawnego wsparcie finansowe może wynieść do 80% wartości pojazdu do kwoty 150 000 zł, z kolejnymi progami obniżającymi procent dofinansowania wraz ze wzrostem ceny samochodu.

Analogicznie, dla pojazdów przystosowanych do przewozu osoby niepełnosprawnej jako pasażera, dofinansowanie wynosi do 85% wartości do kwoty 130 000 zł, z dalszymi stopniowymi obniżkami procentowymi w zależności od przekroczenia określonych progów cenowych.

Maksymalna wartość samochodu może wynieść 300 000 zł (auto przystosowane do kierowcy z niepełnosprawnością) lub 230 000 zł w przypadku przystosowania do pasażera z niepełnosprawnością. Z kolei maksymalna kwota dofinansowania sięga blisko 180 000 zł.

Samochód dla niepełnosprawnych

Inicjatywa ta jest czasowo ograniczona, z terminem składania wniosków ustalonym do 31 marca 2024 roku. Jest to okazja dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin do uzyskania znaczącego wsparcia finansowego, które może przyczynić się do poprawy ich codziennego życia poprzez zwiększenie mobilności i niezależności. Ważne jest, aby zainteresowane osoby zaznajomiły się z wymaganiami programu i zgromadziły niezbędne dokumenty przed złożeniem wniosku.

Program dofinansowania zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych jest ważnym krokiem w kierunku poprawy ich jakości życia i zwiększenia samodzielności. Dzięki finansowemu wsparciu z PFRON, osoby niepełnosprawne mają szansę na większą mobilność, co przekłada się na lepsze możliwości integracji społecznej i zawodowej. Jest to inwestycja w bardziej inkluzywne społeczeństwo, które docenia znaczenie dostępności i równych szans dla wszystkich jego członków.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki