Przerażające prognozy: za 25 lat "plaga raka" osiągnie apogeum. Winne 3 czynniki

2024-02-03 20:52

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przewidują drastyczny wzrost liczby nowych przypadków raka na całym świecie do 2050 roku, przewidując 77-procentowy wzrost w stosunku do danych z 2022 roku. Według najnowszych prognoz, nawet 35 milionów osób może zachorować na nowotwór w ciągu najbliższych trzech dekad.

Zwykle sądzimy: to tylko infekcja. Tymczasem tak może objawiać się groźny nowotwór
Autor: Getty Images Zwykle sądzimy: to tylko infekcja. Tymczasem tak może objawiać się groźny nowotwór

W przededniu Światowego Dnia Walki z Rakiem Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) pod egidą WHO, ujawniła niepokojące dane, podkreślając rosnące obciążenie chorobami nowotworowymi oraz nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej na całym świecie. W 2022 roku odnotowano 20 milionów nowych przypadków raka i niemal 10 milionów zgonów, co sygnalizuje pilną potrzebę adresowania globalnych nierówności w leczeniu raka.

Poradnik Zdrowie: chemioterapia

Niewyobrażalny wzrost zachorowań na raka. Główne czynniki ryzyka

Według IARC dynamiczny wzrost liczby nowotworów wynika z kilku czynników, w tym starzenia się populacji, zmian w ekspozycji na czynniki ryzyka oraz wzrostu populacji. Eksperci wskazują na trzy główne czynniki ryzyka: tytoń, alkohol oraz otyłość, które stanowią kluczowe wyzwania społeczno-ekonomiczne. Zanieczyszczenie powietrza również pozostaje znaczącym czynnikiem środowiskowym wpływającym na rozwój chorób nowotworowych.

Najczęściej diagnozowane nowotwory

IARC identyfikuje dziesięć typów nowotworów, które odpowiadają za dwie trzecie wszystkich nowych przypadków i zgonów na świecie, z rakiem płuc na czele listy. Rak piersi, jelita grubego, prostaty i żołądka również znajdują się wśród najczęściej diagnozowanych nowotworów, z różnicami w częstości występowania w zależności od płci.

Wzrost zachorowań na raka. Globalne nierówności w diagnostyce i leczeniu

IARC zwraca uwagę na dramatyczne nierówności w diagnozowaniu i leczeniu raka na świecie. W krajach o niskim wskaźniku rozwoju społecznego (HDI) kobiety są znacznie mniej prawdopodobne do otrzymania diagnozy raka piersi i bardziej narażone na śmierć z powodu choroby ze względu na późną diagnozę i ograniczony dostęp do skutecznego leczenia.

Ryzyko zachorowania na raka wciąż rośnie

Mimo postępów w leczeniu nowotworów złośliwych sytuacja w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym pozostaje niezadowalająca. Najświeższe statystyki wyraźnie wskazują, że ryzyko zachorowania na raka wcale nie maleje. Wręcz przeciwnie, obserwuje się wzrost liczby nowo diagnozowanych przypadków - z 14 milionów w 2012 roku do 20 milionów w 2020 roku.

Dr Cary Adams, przewodniczący Międzynarodowej Unii do Walki z Rakiem, podkreśla, że miejsce zamieszkania nie powinno decydować o szansach na przeżycie. Zwraca uwagę na konieczność politycznej woli i zasobów, aby zapewnić każdemu dostęp do przystępnych cenowo usług zdrowotnych wysokiej jakości, podkreślając, że walka z rakiem wymaga nie tylko zasobów, ale także zdecydowanych działań politycznych.