W Polsce powstanie nowe uzdrowisko. Co będzie można tam leczyć?

2022-11-07 11:29

W Polsce powstanie nowe uzdrowisko. Będzie znajdowało się na terenie dwóch miejscowości położonych w gminie Dębica w województwie podkarpackim. Projekt czeka już tylko na podpis premiera.

W Polsce powstanie nowe uzdrowisko. Co będzie można tam leczyć?
Autor: Getty Images

Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczy nadania statusu uzdrowiska dwóm miejsowościom: Latoszyn oraz Podgrodzie. 4 listopada dokument przekazano do podpisu premiera. Decyzja i przepisy wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Uzdrowisko będzie funkcjonować pod nazwą "Latoszyn".

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Obszar spełnia niezbędne warunki do powstania uzdrowiska. Pozostały tylko formalności

Aby dany obszar uzyskał status uzdrowiska, niezbędne są warunki zawarte w ustawie uzdrowiskowej. Należą do nich m. in.:

  • udokumentowane złoża naturalnych surowców leczniczych
  • klimat o właściwościach leczniczych
  • obecność zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, np. zakład przyrodoleczniczy, basen leczniczy.

Miejscowości Latoszyn i Podgrodzie spełniają te warunki. Na obszarze uzdrowiska Latoszyn występuje naturalny surowiec leczniczy. Jest nim woda mineralna 0,265% siarczanowo-wapniowa z ujęcia "Latoszyn/Dębica W-1". Pochodzi ona ze złoża wód podziemnych zlokalizowanego na terenie gminy Dębica, dokładnie w miejscowości Latoszyn.

"Z przeprowadzonych badań wynika, że na terenie przewidzianym pod lecznictwo uzdrowiskowe występują odpowiednie warunki bioklimatyczne do prowadzania lecznictwa uzdrowiskowego. Klimat projektowanego uzdrowiska Latoszyn charakteryzuje się korzystnymi warunkami do prowadzenia klimatoterapii w zakresie aeroterapii i kinezyterapii, ponadto nie wpływa obciążająco na organizm osób przebywających w uzdrowisku, także w zakresie jakości powietrza" - czytamy w uzasadnieniu.

W rozporządzeniu wskazano, że na terenie uzdrowiska Latoszyn będą leczone choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby układu nerwowego, choroby układu trawienia, otyłość, choroby skóry oraz choroby kobiece.