Poronienie i bezpłodność zwiększają ryzyko udaru mózgu. Eksperci policzyli, jak bardzo

2022-06-24 10:56

Na świecie umiera rocznie około 3 mln kobiet z powodu udaru, a kolejne miliony żyją z trwającą niepełnosprawnością. Najnowsze badanie dowodzi, że do wystąpienia udaru przyczynia się nie tylko niezdrowy tryb życia czy zwężenie naczyń krwionośnych. Okazuje się, że udar mózgu częściej występuje u kobiet, które doświadczyły poronienia lub urodzenia martwego dziecka.

Kobieta w ciąży leży w szpitalu
Autor: Getty Images

Naukowcy opublikowali niepokojące dane dotyczące kobiet, który przeszły poród martwego dziecka, poronienie lub cierpią na bezpłodność. Okazuje się, że u tych kobiet znacznie wzrasta ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Badanie, prowadzone przez ekspertów z University of Queensland w Australii, zostało opublikowane w British Medical Journal (BMJ).

Poradnik Zdrowie: udar mózgu - przyczyny, objawy

Niektóre kobiety są do 35% bardziej narażone na udar mózgu

Zespół przeanalizował osiem partii badań przeprowadzonych w Australii, Chinach, Japonii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ogółem w badaniu wzięło udział ponad 600 000 kobiet w wieku od 32 do 73 lat na początku badania.

Spośród nich aż 9265 doznało pierwszego udaru mózgu bez skutku śmiertelnego (2,8 proc.), zwykle w wieku 62 lat. Natomiast 4003 (0,7 proc.) doznało udaru śmiertelnego, zwykle w wieku 71 lat.

Eksperci po przeanalizowaniu danych poinformowali, że kobiety, które poroniły w wyniku różnych schorzeń trzy lub więcej razy, były do 35% bardziej narażone na udar mózgu, który nie zakończył się zgonem.

Jedno poronienie wiązało się z 7% wzrostem ryzyka udaru mózgu niezakończonego zgonem, a dwa - z 12% wzrostem ryzyka.

Ryzyko zgonu z powodu udaru było jeszcze większe w porównaniu z populacją ogólną. Kobiety, które miały jedno poronienie, miały o 8% większe ryzyko zgonu z powodu udaru. Dwa poronienia wiązały się z 26% wzrostem ryzyka, a trzy - z 82% podwyższonym ryzykiem.

Niepłodność, która mogła być wynikiem różnych schorzeń, była również powiązana z wyższym ryzykiem udaru mózgu niezakończonego zgonem w porównaniu z kobietami, które były płodne i wynosiła 14%.

Według badaczy związek między niepłodnością a zwiększonym ryzykiem udaru mózgu może wynikać z takich jednostek chorobowych, jak zespół policystycznych jajników (PCOS) i przedwczesna niewydolność jajników (POI).

"Wywiad nawracających poronień i zgonu lub utraty dziecka przed lub w trakcie porodu można uznać za czynnik ryzyka wystąpienia udaru specyficzny dla kobiet, z różnicami w ryzyku w zależności od podtypów udaru" - stwierdzili autorzy badania.

"Te odkrycia mogą przyczynić się do lepszego monitorowania i zapobiegania udarom u kobiet z taką historią" - podkreślają eksperci.

Najważniejszym i najczęstszym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru mózgu jest nadciśnienie tętnicze. Ustawienie ciśnienia krwi w granicach normy zmniejsza ryzko wystąpienia udaro nawet do 40%.

Inne czynniki ryzyka wystąpienia udaru

Do udaru mogą przyczynić się także choroby serca, cukrzyca, choroby naczyń, zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość, palenie papierosów oraz nadużywanie alkoholu. W większości przypadków są to czynniki, na które mamy wpływ. Czasem wystarczy zmiana diety lub kontrola serca i ciśnienia, by uchronić się przed udarem.

Istnieją natomiast czynniki ryzyka wystąpienia udaru, na które nie mamy wpływu. Należy do nich przede wszystkim wiek (powyżej 55 roku życia), płeć (udar występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn) oraz czynniki genetyczne.

Naukowcy donoszą również, że istnieją typowe czynniki ryzyka wystąpienia udaru u kobiet. Należą do nich nie tylko wspomniane wcześniej poronienia i niepłodność będące wynikiem PCOS i POI, lecz także zaburzenia hormonalne, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, przyjmowanie antykoncepcji hormonalnej, wczesny wiek menopauzy oraz powikłana ciążowe.