Małpia ospa. Ministerstwo Zdrowia wprowadza przepisy na wypadek epidemii w Polsce

2022-05-27 17:54

Chorzy na małpią ospę, zakażeni jej wirusem lub tylko podejrzani o zakażenie obowiązkowo trafią do szpitala. A w przypadku narażenia na kontakt z małpią ospą nałożona zostanie obowiązkowa, 21-dniowa kwarantanna - wynika z najnowszych przepisów, podpisanych przez ministra zdrowia.

Małpia ospa. Ministerstwo Zdrowia wprowadza przepisy na wypadek epidemii w Polsce
Autor: Getty Images Pierwszy przypadek małpiej ospy potwierdził 10 czerwca minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecnie (15 czerwca) zakażonych wirusem małpiej ospy jest 7 pacjentów.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał w piątek trzy rozporządzenia na wypadek wybuchu epidemii małpiej ospy w Polsce. Rozporządzenia są reakcją na kolejne przypadki tej choroby stwierdzane w krajach Europy. Ich treść opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji z adnotacją "skierowane do ogłoszenia".

Małpia ospa: każdy przypadek trzeba będzie zgłosić

Chodzi o rozporządzenie w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej, nowelizację rozporządzenia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu, a także o nowelizację rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.

W pierwszym z nich Adam Niedzielski zarządził, że małpia ospa oraz zakażenia wirusem, który wywołuje tę chorobę, objęte zostają przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W drugim nałożono na lekarza lub felczera obowiązek zgłaszania przypadków podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu państwowej inspekcji sanitarnej - należy to zrobić telefonicznie i potwierdzić (w postaci papierowej lub elektronicznej).

Poradnik Zdrowie: choroby zakaźne

Obowiązkowa hospitalizacja i kwarantanna

Z punktu widzenia przeciętnego obywatela najistotniejsze jest trzecie rozporządzenie, wprowadza ono bowiem obowiązek hospitalizacji osób zakażonych lub chorych. Przymusowy pobyt w szpitali czeka również osoby podejrzane o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią. Rozporządzenie wprowadza też obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w przypadku narażenia na ospę małpią lub pozostawania w styczności z wirusem ospy małpiej.

Obowiązkowa kwarantanna w przypadku ospy małpiej ma wynosić 21 dni - tak jak w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych - licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia albo styczności.

Wszystkie trzy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.