Lody cenionej marki wycofywane ze sklepu z powodu zanieczyszczenia 2-chloroetanolem. GIS alarmuje

2022-08-09 7:47

Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne w tym sezonie ostrzeżenie publiczne dotyczące lodów. Partii produktów wymienionych w tym ostrzeżeniu nie należy jeść - mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Lody cenionej marki wycofywane ze sklepu z powodu zanieczyszczenia 2-chloroetanolem. GIS alarmuje
Autor: Getty Images

Najnowsze ostrzeżenie GIS jest aktualizacją wydanego kilka tygodni temu komunikatu - dotyczy lodów tego samego producenta.

Wycofywane są lody znanej i popularnej marki

Chodzi o lody marki Häagen-Dazs. Już 13 lipca tego roku pojawiło się ostrzeżenie w sprawie wycofania kilku partii lodów tej firmy ze względu na wykrycie w nich składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu. Aktualne ostrzeżenie to aktualizacja poprzedniego - GIS otrzymał z Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) informację o tym, że producent, firma Häagen-Dazs, wycofuje kolejne partie lodów z powodu wykrycia w nich śladowych ilości 2-chloroetanolu (substancji pochodnej tlenku etylenu).

O konieczności wycofania z obrotu zakwestionowanych partii lodów w Polsce zdecydował ich dystrybutor, firma IGLOTEX SA. Zostały one wprowadzone do obrotu nim firma otrzymała informację o ich zanieczyszczeniu.

Jeśli masz te lody, od razu je wyrzuć

Główny Inspektor Sanitarny podał, o które partie lodów chodzi. Zgodnie z komunikatem są to lody o poniżej wymienionych smakach, z konkretnym numerem partii oraz datą minimalnej trwałości:

  • Belgian Chocolate 460 ml, numer partii 4266585, data minimalnej trwałości 30/03/2023
  • Macadamia Nut Brittle 460 ml, numer partii 4266569, data minimalnej trwałości 04/04/2023,
  • Macadamia Nut Brittle 460 ml, numer partii 4281488, data minimalnej trwałości 21/04/2023
  • Praline&Cream 460 ml, numer partii 4271507, data minimalnej trwałości 09/04/2023
  • Duo Belgian Chocolate & Vanilla 420 ml, numer partii 4271142, data minimalnej trwałości 15/04/2023.

Jak podkreśla GIS w zaleceniach dla konsumentów, powyższych partii lodów nie należy spożywać.

PRZEPIS NA LODY EKIPY WERSJA FIT | ESKA XD - Fit vlog #22

2-chloroetanol - co to za substancja?

2-chloroetanol to pochodna tlenku etylenu - organicznego związku chemicznego z grupy eterów. Tlenek etylenu ta ma działanie narkotyczne. Wykorzystywany jest do gazowej sterylizacji sprzętu medycznego, w środkach farmaceutycznych, produkcji przypraw, a także jako środek bakterio- i grzybobójczy przy konserwacji różnych przedmiotów, np. książek, przedmiotów muzealnych.

Jego stosowanie jako środka biobójczego jest jednak w Europie zakazane z powodu jego toksyczności - został on uznany za prawdopodobny czynnik rakotwórczy, a także substancję mającą negatywny wpływ na rozrodczość - nie został on również zatwierdzony do stosowania w środkach ochrony roślin w Unii Europejskiej. Nie jest również dopuszczony do stosowania w żywności.

Z kolei jego pochodna, 2-chloroetanol, jest klasyfikowany w USA jako substancja wyjątkowo niebezpieczna i w związku z tym jej wykorzystanie przez zakłady, które używają jej np. w procesach produkcji różnych surowców, podlega surowym wymogom sprawozdawczym.