Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia już 24 i 25 maja we Wrocławiu!

2018-05-22 15:46

Urząd Statystyczny we Wrocławiu jako współorganizator zaprasza na drugą edycję międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu WAICHL (Wroclaw Annual International Conference of Health and Lifestyle), której tematyką będą społeczne, ekonomiczne i zdrowotne problemy krajów rozwiniętych i rozwijających się. Konferencja Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2018 odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018 r. w Sali 2D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ulicy Uniwersyteckiej 7-10.

Biopsja: rodzaje biopsji i przebieg badania
Autor: Getty Images

Jakość oraz styl życia a także zrównoważony rozwój to obecnie kluczowe kategorie opisujące trendy rozwoju społeczeństw w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Zgromadzenie Ogólne ONZ w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wskazało cele, do których poszczególne państwa powinny dążyć. Tematyka konferencji WAICHL-2018 nawiązuje bezpośrednio do deklaracji zawartych w tym dokumencie.

Uczestnicy konferencji zajmą się m.in. wpływem zmian klimatycznych na zdrowie i życie człowieka, problemami żywnościowymi i żywieniowymi, dekonsumpcją, opieką zdrowotną i farmaceutyczną, problemami społecznymi i ekonomicznymi społeczeństw młodych i starzejących się, jakością życia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Tematyka konferencji obejmuje także wykonane przez Główny Urząd Statystyczny badania w zakresie stanu zdrowia ludności oraz rolę statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju.W konferencji udział wezmą przedstawiciele środowiska naukowego, akademickiego i medycznego z Polski i zagranicy, władz lokalnych oraz regionalnych, a także reprezentanci sfery biznesu. W czasie konferencji organizatorzy przewidują sesję plakatową.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na oficjalną stronę konferencji: http://wichl.uni.wroc.pl/index.php/pl/.

plakat_Konferencja-Zdrowie-i-Style-Zycia--Wroclaw-2018-2-page-001.jpg
Autor: archiwum poradnikzdrowie.pl