Kobiety, które wykonały aborcję miały niższy poziom depresji niż kobiety, którym aborcji odmówiono - tak twierdzą eksperci

2022-07-29 6:48

Aborcja jest bardzo kontrowersyjnym tematem, który wywołuje wiele skrajnych emocji. Zdaniem ekspertów przesłanie, że aborcja może uszkodzić zdrowie psychiczne kobiety na wiele lat, jest całkowicie bezpodstawne.

Zamyślona kobieta siedzi na lozku
Autor: Getty Images

Wiele przeprowadzonych badań dowodzi, że „zdecydowana większość kobiet, które poddały się aborcji czuje, że dokonała właściwego wyboru i nie żałuje" - powiedziała psycholog Brenda Major, która w 2008 r. przewodziła grupie zadaniowej Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, zajmującej się badaniami dotyczącymi aborcji i zdrowia psychicznego.

Kobiety, które dokonały aborcji w pierwszym trymestrze ciąży, nie były bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym w porównaniu do kobiet, które kontynuowały nieplanowaną ciążę.

Kobiety, które poddały się aborcji miały podobny lub niższy poziom depresji i lęku w porównaniu do kobiet, którym odmówiono aborcji. Badania nie wykazały różnicy w wynikach dotyczących zdrowia psychicznego pomiędzy kobietami, które poddały się aborcji w pierwszym trymestrze, a tymi, które wykonały ją w późniejszym okresie ciąży.

Poradnik Zdrowie: skurcze w ciąży

Błędne informacje na temat aborcji

Błędne postrzeganie aborcji i fałszywe informacje na jej temat są nieustannie rozpowszechniane.

„W niektórych stanach kobietom po aborcji mówi się, że z racji przeprowadzonego zabiegu ryzyko depresji, samobójstw, zespołu stresu pourazowego jest większe." - powiedziała Julia Steinberg, profesor nadzwyczajny nauk o rodzinie. Prawda jednak jest zupełnie inna. Zdaniem Steinberg, która od lat bada wpływ aborcji na zdrowie psychiczne „Aborcja nie powoduje depresji, samobójstwa (lub) myśli samobójczych. Nie powoduje używania substancji. Nie powoduje zaburzeń lękowych."

Zdaniem ekspertów, aborcyjna dezinformacja często pochodzi z opublikowanych w czasopismach akademickich badań, gdzie można znaleźć informację, że aborcja powoduje problemy ze zdrowiem psychicznym.

Grupa zadaniowa APA z 2008 roku opublikowała skrupulatną krytykę jakości badań, w których pisano o obawach dotyczących zdrowia psychicznego po aborcji. Badania często nie kontrolowały czynników takich jak gwałt, przemoc seksualna/partnerska, ani historii kobiet z wcześniejszymi zaburzeniami psychicznymi lub nadużywaniem substancji.Późniejszy przegląd National Academies of Sciences, Engineering and Medicine z 2018 roku przeanalizował badania dotyczące wpływu aborcji na przyszłą płodność i wyniki ciąży, ryzyko raka piersi, zaburzenia zdrowia psychicznego i przedwczesną śmierć.

„Większość opublikowanej literatury na ten temat nie spełniała standardów naukowych dla rygorystycznych, bezstronnych badań", stwierdzono w raporcie, konkludując, że "przeprowadzenie aborcji nie zwiększa ryzyka wystąpienia u kobiety wtórnej niepłodności, zaburzeń nadciśnienia związanych z ciążą, nieprawidłowego łożyska, przedwczesnego porodu, raka piersi lub zaburzeń psychicznych.”

Skutki odmowy aborcji

W badaniu z 2020 roku przeanalizowano krótko- i długoterminowe skutki odmowy wykonania aborcji. Wyniki pokazały, że kobiety, którym odmówiono wykonania zabiegu, częściej doświadczały niepokoju i stresu.

„Wyzwania związane z przeprowadzeniem aborcji - znalezienie miejsca, podróż, konieczność ujawnienia aborcji komuś, komu wolałabyś jej nie ujawniać - zwiększyły objawy depresji, niepokoju i stresu" - powiedziała autorka badania Antonia Biggs.

Z kolei badanie przeprowadzone w 2012 roku wykazało, że ryzyko śmierci związane z porodem jest około 14 razy większe niż ryzyko związane z aborcją.

Kobiety, którym odmówiono przeprowadzenia aborcji, częściej „żyły w ubóstwie i znacznie częściej cierpiały z powodu trudności ekonomicznych, w tym większej liczby bankructw, długów i wyzwań związanych z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych" - powiedziała Biggs. Kobiety te były bardziej narażone na związanie się z brutalnym partnerem, a także na przewlekłe choroby zdrowotne.