"Język migowy nie jest do oglądania". Po koncercie w TVP na tłumaczkę spadła krytyka, teraz odpowiada

2022-12-30 14:02

Marcin Tyszka skrytykował w mediach społecznościowych tłumaczenie języka migowego podczas koncertu kolęd. Znany polski fotograf narzekał na zbytnią ekspresję, która jego zdaniem powinna być bardziej neutralna. Do tej niefortunnej wypowiedzi odniosła się jedna z tłumaczek Małgorzata Limanówka, która wyjaśniła, na czym polega jej praca.

Język migowy nie jest do oglądania. Po koncercie w TVP na tłumaczkę spadła krytyka, teraz odpowiada
Autor: Getty Images / YouTube "Język migowy nie jest do oglądania". Po koncercie w TVP na tłumaczkę spadła krytyka, teraz odpowiada

- Wszystko rozumiem, jest tłumaczenie, ale nie można bardziej neutralnie? TVP... Raczej trudno się skupić na kolędach – napisał w mediach społecznościowych Marcin Tyszka. Polski fotograf poradził, aby zamiast tłumaczenia, dodawać napisy. - Jak w kinie lub Netflix – dodał.

"Język migowy nie jest do oglądania"

Do sprawy odniosła się tłumaczka języka migowego, która podkreśliła, że "poniekąd poczuła się wywołana do odpowiedzi". Małgorzata Limanówka wyjaśniła, że jest to tłumaczenie artystyczne, w którym poprzez mimikę tłumacz oddaje emocje i nastrój, w tym przypadku - kolęd.

- To jak dla osób słyszących wygląda tłumaczenie, jest precyzyjną informacją na poziomie leksykalnym oraz gramatycznym. Jeśli tłumaczymy sędziego, tłumaczenie wygląda poważnie. Jak tłumaczymy pogrzeb, zazwyczaj również, zależy od księdza – wyjaśniła ekspertka.

Tłumaczka języka migowego zaznaczyła, że praca tłumaczy polega na przekazywaniu wielu informacji i często nie jest poddawana merytorycznej ocenie. - Bez naszej pracy, wielu ludzi głuchych nie ma dostępu do żadnej informacji, wiedział Pan o tym? – dopytała fotografa.

- Język migowy nie jest do "oglądania", tylko do przekazywania treści z języka wyjściowego – dodała Małgorzata Limanówka.

Przesiewowe badania słuchu i wzroku u noworodków

Czym jest język migowy?

Język migowy to język umownych znaków wykonywanych przy użyciu mimiki i gestów. Służy do porozumiewania się bez użycia narządu słuchu. Używają go osoby, u których doszło do uszkodzenia słuchu w stopniu znacznie utrudniającym odbiór mowy albo dotkniętych głuchotą.

Polski Język Migowy (PJM) jest naturalnym językiem używanym w Polsce. Na świecie istnieje wiele języków migowych, którymi posługują się Głusi w różnych krajach. PJM jest zupełnie odrębny od języka polskiego. Posiada własną gramatykę wizualno-przestrzenną.

Niezwykle istotną rolę w porozumiewaniu się tym językiem odgrywają ruchy głowy i tułowia, mimika, kontakt wzrokowy, a nawet pauzy.