Ile wniosków złożono do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych? Znamy liczby

2022-02-17 7:55

Kilkadziesiąt wniosków o przyznanie świadczenia złożono do Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych - poinformowało PAP w środę Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

szczepienie
Autor: Getty Images

Od 12. lutego można składać wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Maksymalna kwota świadczenia to 100 tys. zł. Kinga Łuszczyńska z Biura Rzecznika Praw Pacjenta przekazała, że do tej pory złożono kilkadziesiąt wniosków.

Warunkiem uzyskania świadczenia kompensacyjnego jest wystąpienie działania niepożądanego wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego danej szczepionki, które spowodowało konieczność pobytu w szpitalu przez co najmniej 14 dni lub wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji o dowolnej długości.

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłata od wniosku zostanie zwrócona w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego, ale też w sytuacji, kiedy Rzecznik Praw Pacjenta pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania. W przypadku wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia opłata nie będzie zwracana.

W pierwszym roku działania Fundusz obejmie wyłącznie szczepienia przeciwko COVID-19, od 2023 r. ma też objąć wszystkie szczepienia obowiązkowe.

Poradnik Zdrowie: szczepienie dzieci przeciwko COVID-19