Co ma tętno do ryzyka rozwoju demencji? Można się zdziwić

2021-12-17 11:46

Niedawno przeprowadzono badanie, które sugeruje, że osoby po 60 r.ż., u których odnotowano podwyższone tętno spoczynkowe (RHR) są bardziej obciążone ryzykiem rozwoju demencji i przyspieszonego spadku funkcji poznawczych. Związek ten był niezależny od innych czynników ryzyka związanych z chorobami układu krążenia.

tętno
Autor: Getty Images

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Karolinska Institutet w Szwecji. Badacze obserwowali 2147 uczestników mieszkających w Sztokholmie przez okres około 12 lat. Średnia wieku badanych wynosiła nieco ponad 70 lat, z czego 62 proc. stanowiły kobiety.

Naukowcy zmierzyli RHR za pomocą standardowego elektrokardiogramu i ocenili funkcje poznawcze osób, które zostały poddane badaniu. Pod uwagę wzięto także inne czynniki, takie jak: wiek, płeć, wskaźnik masy ciała i poziom cholesterolu, poziom wykształcenia, stopień aktywności fizycznej oraz, czy dana osoba była uzależniona od palenia papierosów. 

Poradnik Zdrowie: demencja

Osoby, których tętno spoczynkowe wynosiło 80 uderzeń na minutę lub więcej, miały średnio o 55% wyższe ryzyko rozwoju demencji niż osoby z RHR wynoszącym 60-69 uderzeń na minutę.

Związek między podwyższonym RHR a pogorszeniem funkcji poznawczych pozostał istotny, nawet po uwzględnieniu takich czynników, jak obecność choroby sercowo-naczyniowej, wiek, płeć, poziom wykształcenia, czynniki behawioralne i leki.

Chociaż nie udało się ustalić związku przyczynowego, naukowcy odnaleźli jednoznaczny związek między podwyższonym RHR a pogorszeniem funkcji poznawczych.

Początek demencji można u takich pacjentów opóźnić, jeśli są oni pod obserwacją specjalistów, którzy analizują ich funkcje poznawcze i w razie potrzeby, podejmują interwencję na wczesnym etapie. 

- Istnieje silny związek między zdrowiem serca a zdrowiem mózgu. Stowarzyszenie Alzheimera uznało tę koncepcję, stosując zalecenia dotyczące aktywności fizycznej z ćwiczeniami sercowo-naczyniowymi w celu zmniejszenia ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych.Ważne jest, aby nie zakładać, że niskie tętno zmniejszy ryzyko demencji. Dobre zdrowie serca wiąże się z niższym ryzykiem problemów poznawczych - powiedział dr Neel, jeden z autorów badania.