5 zł za telewizor, 2 zł za wypożyczenie czajnika. RPP wyjaśnia, za co szpital nie może żądać opłat

2022-06-15 10:09

Zdarzyło ci się, że podczas pobytu w szpitalu wymagano od ciebie zapłaty za używanie wyposażenia należącego do szpitala? Dodatkowe opłaty w szpitalach na NFZ są niezgodne z prawem. Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia, za co nie powinniśmy płacić w państwowych placówkach medycznych.

Pacjent w szpitalu ogląda telewizję
Autor: Getty Images

Pobyt w szpitalu, który posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie powinien wiązać się z dodatkowymi opłatami za korzystanie z elementów wyposażenia należących do szpitala. 

"Szpitale posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielają świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. świadczeń gwarantowanych) z zakresu leczenia szpitalnego. W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w pojęciu świadczeń opieki zdrowotnej mieści się świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe, jak również świadczenie towarzyszące (art. 5 pkt 34). Zgodnie z art. 5 pkt 38 ww. ustawy, świadczeniem towarzyszącym jest zakwaterowanie i wyżywienie w podmiocie leczniczym. Powyższe świadczenie jest więc finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia" – informuje Rzecznik Praw Pacjenta.

Za co nie powinieneś płacić, przebywając w szpitalu?

Pacjenci nie powinni uiszczać dodatkowych opłat za:

  • użycie czajnika,
  • korzystanie z szafy,
  • korzystanie z innych elementów infrastruktury placówki.

Oprócz tego szpital nie może również pobierać opłat za korzystanie z energii elektrycznej w szpitalu, w tym za:

  • ładowanie telefonu komórkowego,
  • ładowanie laptopa.

Korzystanie z tych elementów kwalifikuje się jako świadczenia towarzyszące związane z zakwaterowaniem pacjenta. Stąd też wchodzą one w zakres świadczeń finansowych ze środków publicznych.

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że wymaganie dodatkowych opłat za tego typu usługi jest nie tylko nie zgodne z prawem, lecz także nieetyczne ze względu na to, że pacjenci w dużej mierze przebywają w szpitalach nie z własnej woli, tylko w wyniku zdarzeń losowych, które wpłynęły na ich sytuację zdrowotną lub z powodu ogólnego pogorszenia stanu zdrowia, będącego wynikiem różnych chorób.

Udzielanie dodatkowych opłat jest niezgodne z prawem

Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące uiszczania dodatkowych opłat związanych z korzystaniem przez pacjenta z wyposażenia szpitala zostało potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dn. 18 września 2018 r., sygn. Akt:  II OSK 1342/18:

"Wprowadzenie dodatkowych opłat za używanie wyposażenia podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych nie ma oparcia w przepisach prawa. Wprowadzenie do regulaminu organizacyjnego zapisów dotyczących pobierania od pacjentów dodatkowych opłat za używanie wyposażenia podmiotu leczniczego stanowi naruszenie praw pacjentów podejmowane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej".

Pierwsza pomoc - jak udzielić pierwszej pomocy?