11-latek chory przez smog. Pierwsza taka diagnoza w Polsce

2023-05-30 17:02

W Polsce po raz pierwszy oficjalnie zdiagnozowano pacjenta cierpiącego na schorzenie związane ze smogiem. Pomimo że wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie jest dobrze udokumentowany w badaniach naukowych, dotychczas nie był on uznawany za główną przyczynę problemów zdrowotnych w diagnozach lekarskich.

11-latek chory przez smog. Pierwsza taka diagnoza w Polsce
Autor: Getty Image

W Polsce odnotowano pierwszy oficjalny przypadek diagnozy choroby spowodowanej smogiem. Jest to ważne odkrycie, ponieważ dotychczas nie uznawano smogu za główną przyczynę problemów zdrowotnych. Przypadek 11-letniego chłopca z Warszawy, opisany na portalu SmogLab, sugeruje, że narażenie na zanieczyszczone powietrze może powodować nadreaktywność oskrzeli lub alergię.

Dziecko chore przez smog. Zaskakująca diagnoza

Chłopiec cierpiał na objawy, takie jak napady kaszlu, duszności i częste infekcje, które nasilały się szczególnie w sezonie grzewczym. Lekarze wcześniej podejrzewali alergię jako przyczynę tych dolegliwości, ale testy alergiczne to wykluczyły. Dopiero po długiej walce rodziców i dodatkowych badaniach stwierdzono "podejrzenie nadreaktywności oskrzeli/alergii wynikającej z zanieczyszczenia powietrza".

– Możemy tylko dostrzec korelację nasilenia objawów infekcji występujących jesienią oraz zaostrzenia wcześniej rozpoznanych chorób, jak astma oskrzelowa. Jako pediatrzy obserwujemy częstsze występowanie infekcji dróg oddechowych i nasilenie objawów astmy oskrzelowej w czasie zwiększonego smogu. Obiektywną metodą monitorowania pogorszenia funkcjonowania układu oddechowego jest spirometria, której nie wykonuję w swojej praktyce lekarskiej - komentuje dla SmogLabu dr Agnieszka Turlińska, pediatra, która wystawiła przełomową diagnozę.

Smog jako kryterium diagnostyczne. Co wiemy?

Brak obiektywnych metod badawczych utrudnia jednoznaczne określenie wpływu smogu na przebieg choroby. Jednak pediatrzy zauważają, że w czasie zwiększonego smogu obserwuje się częstsze występowanie infekcji dróg oddechowych i nasilenie objawów astmy oskrzelowej. Ta diagnoza stanowi przełomowy moment w zrozumieniu wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, podobnie jak tragiczny przypadek z Londynu, gdzie zmarła 9-letnia Ella Adoo-Kissi-Debrah, a nadmiar zanieczyszczeń powietrza został uznany za istotny czynnik rozwoju jej astmy.

Jednak mimo rosnącej świadomości wpływu smogu na zdrowie, wciąż brakuje powszechnej wiedzy na temat tego zagrożenia. W Polsce jakość powietrza pozostaje bardzo zła, a liczba "dni smogowych" przekracza zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

Poradnik Zdrowie: wpływ smogu na zdrowie