Rak trzustki: nowe schematy leczenia

2014-11-13 8:12

Leczenie raka trzustki jest trudne, bo jest to nowotwór, który rozwija się długo, nie dając charakterystycznych objawów. Nie ma też dobrego schematu badań przesiewowych, które pozwoliłyby na wczesne rozpoznanie choroby. Czy mimo późnego rozpoznania chory ma jakieś szanse? Jak wyglądają nowe schematy leczenia raka trzustki?

Rak trzustki: nowe schematy leczenia
Autor: thinkstockphotos.com Rak trzustki to nowotwór, który rozwija się długo, nie dając charakterystycznych objawów. Jak wyglądają nowe schematy leczenia raka trzustki?

Spis treści

  1. Nowe schematy leczenia raka trzustki dają chorym większe szanse
  2. Leczenie raka trzustki w Polsce
  3. Pierwsze objawy raka trzustki

Leczenie rak trzustki poszło do przodu. W ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości leczenia tego nowotworu, ale nie zmieniło to faktu, że w 95 proc. przypadków jest to choroba nieuleczalna. Jak podkreślają lekarze, terapia w raku trzustki jest niesatysfakcjonująca zarówno dla chorego, jak i dla onkologa. Niestety, potwierdzają to dane statystyczne. Większość chorych (20 proc.) umiera w ciągu roku od wykrycia guza. Tylko 5,7 proc. żyje dłużej niż pięć lat (obecnie w Europie żyje blisko 14 tys. osób z rakiem trzustki). Na tym jednak nie kończą się zmagania z tym nowotworem.

Tylko 10-20 proc. pacjentów z wykrytym rakiem trzustki potencjalnie kwalifikuje się do operacji, która jako jedyna daje szansę na wyleczenie. Ale i operacja w przypadku niektórych chorych nie jest gwarancją wyzdrowienia. Nawet po interwencji chirurgicznej i zastosowaniu leczenia uzupełniającego chemio i radioterapia u 80 proc. pacjentów w ciągu dwóch lat dojdzie do nawrotu choroby lub przerzutów do innych narządów.

Nowe schematy leczenia raka trzustki dają chorym większe szanse

Leczenie zaawansowanego raka trzustki jest dla onkologów na całym świecie ogromnym wyzwaniem. Zastosowanie standardowej terapii pozwala wydłużyć życie o pół roku. Takie możliwości stwarza chorym chemioterapia, w czasie której podaje im się lek o nazwie gemcytabina. Nowe nadzieje na wydłużenie życia chorym dają opracowane trzy lata temu schematy leczenia.Pierwszy z nich, nazwany Folfirinox, to kompozycja czterech leków cytotoksycznych. Po ich podaniu blisko 48 proc. chorych żyje ponad rok. Ale jest i znaczący minus tej terapii. Jest to bowiem leczenie bardzo agresywne, bardzo toksyczne i może być zastosowane jedynie u osób, które są w ogólnie dobrej kondycji. Zważywszy na wiek większości chorych, którzy choćby z tej racji są obciążeni licznymi schorzeniami, podjęcie decyzji o wdrożeniu leczenia nie jest łatwe.Drugi schemat leczenia to jednoczesne stosowanie gemcytabiny z lekiem o nazwie nab-paklitaksel. Skuteczność tej terapii oceniono w badaniach klinicznych – stwierdzono, że ok. 35 proc. chorych przeżyło ponad rok. Jest to wprawdzie w porównaniu z poprzednim modelem leczenia gorszy wynik, lecz podawanie dwóch leków jest mniej toksyczne. Dlatego może być ono stosowane u osób w podeszłym wieku, które są w gorszej kondycji.

Leczenie raka trzustki w Polsce

Niestety, w Polsce nowe schematy leczenia są wdrażane tylko w nielicznych przypadkach w ramach chemioterapii niestandardowej. Powód? Względy formalne. Nab-paklitaksel nie został jeszcze oceniony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Trzeba więc czekać. Jeśli chodzi o Folfirinox, problem polega na tym, że jeden z leków stanowiący składową tej chemioterapii nie jest zarejestrowany jako lek na raka trzustki. Zgodnie z przepisami ustawy refundacyjnej nie może być więc podawany do leczenia raka trzustki. Żadna z firm, które produkują lek, nie jest zainteresowana wydawaniem pieniędzy na rozszerzenie rejestracji. To lek stary i dawno już zwolniony z ochrony patentowej, a więc doczekał się wielu generycznych następców. Jednak bez niego terapia nie ma wartości medycznej. Być może Agencja rozważy dopuszczenie Folfirinoxu, aby dać nową możliwość chorym z zaawansowanym rakiem trzustki.Na razie jednak chorym pozostaje nadzieja i poddawanie się leczeniu, które niesie z sobą wiele działań niepożądanych.

Ważne

Diagnozowanie raka trzustki

Przy podejrzeniu raka trzustki chory kierowany jest na tomografię komputerową (TK) jamy brzusznej. Zazwyczaj badanie pozwala ustalić miejsce guza pierwotnego w odniesieniu do tętnicy krezkowej górnej, żyły krezkowej oraz innych ważnych narządów i naczyń krwionośnych. Jeżeli badanie TK nie daje pewności diagnostycznej, wykonuje się ultrasonografię endoskopową, która pozwala wykryć guzy o średnicy mniejszej niż 3 mm.

Pierwsze objawy raka trzustki

Pierwsze objawy raka trzustki
miesięcznik "Zdrowie"