Nowoczesne leczenie raka - nadzieja dla chorych na nowotwory

2011-03-03 15:42 Anna Jarosz - artykuł pochodzi z miesięcznika "Zdrowie" | Konsultacja: Jacek Zwoliński, onkolog, specjalista w leczeniu nowotworów hematologicznych

Postaci raka bardzo się od siebie różnią i nie ma na nie jednego cudownego lekarstwa, ale postęp w medycynie jest ogromny. Z rakiem można coraz dłużej żyć i coraz częściej staje się on po prostu chorobą przewlekłą. Jakie są nowoczesne metody leczenia raka?

Choć wciąż zbyt wiele osób umiera z powodu chorób nowotworowych, mamy coraz więcej przykładów, że z rakiem można wygrać. Nowotwór pokonali Irena Santor, Anna Seniuk, Zofia Kucówna, Agata Buzek, Krystyna Kofta, Robert Gawliński czy Jan Kobuszewski. Krzysztof Kolberger, wybitny aktor i niezwykły człowiek, przeżył z chorobą nowotworową 20 lat. Jego lekarz i przyjaciel, onkolog Cezary Szczylik powiedział, że to nie rak go pokonał. Aktor zmarł w wyniku niespodziewanych powikłań, które mogły się przydarzyć każdemu. Problemy, z jakimi spotykamy się na co dzień, lecząc nawet banalne choroby, nie zawsze pozwalają obiektywnie spojrzeć na zmiany i postęp, jaki dokonał się w onkologii w ciągu ostatnich 20 lat. A zmieniło się bardzo wiele, chociaż lekarze wciąż posługują się trzema podstawowymi metodami walki z nowotworami. Najstarszą metodą leczenia chorób nowotworowych jest chirurgia. Drugą jest radioterapia, a trzecią farmakoterapia. Dwie pierwsze metody ograniczają swoje oddziaływanie do konkretnego obszaru naszego ciała. Leki stosowane w onkologii mają natomiast szansę dotrzeć do każdej komórki organizmu. To stwarza niezwykłe możliwości leczenia chorób nowotworowych, które – jak to bywa w hematologii – nigdy nie występują tylko w jednym miejscu organizmu. Leki, które przenikną do krwi, razem z nią mogą dotrzeć do wszystkich narządów i komórek ciała. Dzięki temu niszczą komórki nowotworowe.

Rak to już nie wyrok

W ostatnim 20-leciu nauczyliśmy się skutecznie leczyć niektóre typy chorób nowotworowych. Przykładem może być przewlekła białaczka szpikowa, nowotwory przewodu pokarmowego czy rozsiany rak jajnika. Jeszcze niedawno rozpoznanie jednego z tych raków było wyrokiem śmierci. Obecnie, stosując klasyczną lub nowoczesną chemioterapię, można wyleczyć lub leczyć przez wiele lat znaczącą liczbę chorych. Jeszcze kilkanaście lat temu choremu z przerzutami niewiele można było zaproponować. Leczenie koncentrowało się na łagodzeniu dolegliwości, a chorzy umierali w ciągu kilku miesięcy. Dziś są inne możliwości. Tu dobrym przykładem może być rozsiany rak nerki. Chorym nie pomagała klasyczna chemioterapia. Ostatnie 3 lata przyniosły leki, które nawet przy zaawansowanym raku pozwalają wydłużyć życie o kilka lat. Następny przykład to szpiczak mnogi. Kilkanaście lat temu chory zmagał się z licznymi złamaniami, często musiał używać wózka inwalidzkiego, aby ograniczyć proces niszczenia kości. Dziś już w chwili rozpoznania choroby można zastosować leczenie, które cofa całkowicie lub w bardzo znaczny sposób ogranicza niszczenie kości. Kolejnym etapem leczenia szpiczaka były przeszczepy szpiku. Ale teraz u niektórych chorych zamiast przeszczepu można zastosować farmaceutyki – nowoczesne lub też te od dawna stosowane – kolejne badania pozwalają odkryć ich nieznane dotąd działanie. Nawet jeśli nie można jeszcze znacząco wydłużyć życia chorego, to w istotny sposób można wpływać na jakość jego życia. Lekarze znają sposoby, aby przy wczesnym rozpoczęciu terapii skutecznie leczyć chorych na raka prostaty, piersi. Coraz więcej osób żyje dłużej niż 5 lat po zakończeniu leczenia chłoniaków, białaczek, nowotworów tarczycy, jąder, skóry. Ale lista nowotworów, które wciąż wygrywają ze współczesną medycyną, jest długa. Należą do nich rak trzustki, wątroby, żołądka, płuc. Tu postępy leczenia wyglądają skromniej, co nie znaczy, że ich nie ma.

Leczenie raka już nie powoduje tylu dolegliwości

Leczenie onkologiczne jest obciążone wieloma powikłaniami. Wypadanie włosów, nudności, wymioty, zmiany skórne, niedokrwistość – to tylko nieliczne z nich. Współczesna medycyna z większością z nich dobrze sobie radzi. Podając w czasie chemioterapii odpowiednie leki, można powstrzymać lub znacznie ograniczyć wymioty. Doceniono także rolę psychoterapii w leczeniu onkologicznym. Nikogo już nie dziwi, że pacjent przekonany do kuracji, rozumiejący jej trudy, ale i efekty, ma mniej przykrych objawów. Za postęp trzeba uznać, że coraz więcej leków onkologicznych ma postać tabletek, które można przyjmować w domu, bez konieczności częstych wizyt w szpitalu i bez ryzyka uszkodzenia żył z powodu kroplówek.

Leczenie raka: nowoczesna chirurgia

Wydawać by się mogło, że najmniejszy postęp dokonał się w chirurgii onkologicznej. Guzy nadal usuwa się podczas operacji, ale dziś możliwe jest ich wycięcie bez rozległego zabiegu. Do praktyki onkologicznej na stałe weszły metody mikrochirurgiczne, laparoskopia, specjalne sondy, którymi można operować guzy mózgu i wiele innych. Efekt terapeutyczny jest taki sam jak w przypadku rozległej operacji, ale korzyścią dla chorego jest szybszy powrót do zdrowia i mniejsze straty psychiczne. Przykładem mogą tu być oszczędzające operacje piersi. Wprawdzie nie wpływają one na długość życia po operacji, ale znacznie poprawiają jego komfort.

Leczenie raka: precyzyjna radioterapia

Nowoczesna radioterapia, dzięki zastosowaniu trójwymiarowego określenia miejsca naświetlania, pozwala niszczyć chorą tkankę, ale oszczędzać zdrową. W trakcie naświetlania tylko guz otrzymuje skoncentrowaną dawkę promieni. To ważne przy niektórych rakach, np. prostaty, który rozwija się w pobliżu jelit. Promieniowanie mogłoby łatwo je uszkodzić. Znając wrażliwość poszczególnych guzów na napromienianie, lekarz może modyfikować dawkę naświetlań (w czasie i nasileniu), aby nie dać guzowi czasu na odrastanie. Coraz częściej stosuje się także (u chorych z nowotworami w obrębie jamy brzusznej, przy niektórych rakach narządów rodnych) radioterapię śródoperacyjną. Skoncentrowana wiązka promieni niszczy niewidoczne mikroprzerzuty, co pozwala zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby.

Ważne

Ile jest wyleczonych

Według międzynarodowych standardów osobę, która po kuracji raka przeżyje 5 lat, uznaje się za wyleczoną. Jeszcze 20 lat temu odsetek dożywających tego okresu nie był imponujący. Obecnie w USA jest już 12 mln ludzi, którzy pokonali raka, w Polsce – 600 tys. Długa droga leku Jak wynika z doniesień amerykańskiej Agencji Leków i Żywności (FDA), tylko jeden na 5 tys. opracowywanych preparatów antynowotworowych jest dopuszczany do sprzedaży.

Leczenie raka: chemia celowana

Klasyczna chemioterapia może być stosowana w ściśle określonym czasie ze względu na znaczą toksyczność leczenia. Gdy przynosi organizmowi więcej strat niż korzyści, musi być przerwana. Dlatego za wielki sukces terapeutyczny uznaje się terapie celowane, czyli takie, które uderzają bezpośrednio w komórki rakowe. Poprzez podawanie odpowiednich leków można unicestwić komórki nowotworowe dwoma metodami. Pierwsza polega na odcięciu dopływu krwi do guza. Ten, gdy zostanie pozbawiony pożywienia, które czerpał z krwi, umiera z głodu, bo nie może wytworzyć własnych naczyń krwionośnych. Druga metoda to uderzenie bezpośrednio w komórkę rakową i zatrzymanie jej rozmnażania się. To niezwykle istotne, bo komórki nowotworowe same z siebie są nieśmiertelne i mogą się w nieskończoność namnażać. W przeciwieństwie do zdrowych komórek, chore nie podlegają apoptozie, czyli procesowi samozniszczenia. Obecna wiedza o rozwoju i „zwyczajach” komórek rakowych pozwala dotrzeć lekom do tych miejsc w komórkach, skąd płynie sygnał do ich stałego rozmnażania się, czyli na poziomie molekularnym komórki. Terapie celowane coraz częściej wykorzystuje się w leczeniu raka płuc, jelita grubego i nerki. Trzeba jednak pamiętać, że nowoczesne leki muszą być stosowane wraz z innymi elementami terapii antynowotworowej, np. z operacją. Tylko wtedy mogą być skuteczne.

Stare leki na raka jak nowe

Wydłużenie życia z chorobą nowotworową mają także na celu terapie wielolekowe, nazywane też skojarzonymi. Po latach badań dowiedziono, że jednoczesne podawanie kilku dobrze znanych leków przeciwnowotworowych może znacznie poprawić skuteczność leczenia. Co więcej, badania nad biologią nowotworów doprowadziły do ciekawych wniosków, że stary lek, np. okryty złą sławą przeciwwymiotny talidomid, który przyjmowany przez kobiety w ciąży powodował niedorozwój kończyn u rozwijającego się płodu, podawany chorym ze szpiczakiem mnogim skutecznie walczy z tym nowotworem układu krwionośnego, ponieważ blokuje powstawanie naczyń krwionośnych.

Leczenie raka skrojone na miarę

To także jedna z tendencji współczesnej onkologii. Dowiedziono, że leczenie onkologiczne i zagrożenie przerzutami jest różne u różnych osób chorujących na ten sam typ raka. Skłonność do przerzutów nie ujawnia się wraz z rozwojem choroby, jak do niedawna sądzono, lecz od początku jest w niej zakodowana. Decyduje o tym aktywność określonych genów komórek nowotworowych. Stąd pomysł, aby terapia była dostosowana do potrzeb pacjenta, bo nowotwór powstaje z jego komórek. Ważne jest i to, dlaczego u danej osoby komórki zaczęły się nienormalnie zachowywać. Korzystając z bardzo czułych badań molekularnych, można przyjrzeć się genom w komórce nowotworowej i porównać je z genami w zdrowej. Można wykryć zmiany, które uwydatnią zagrożenie szybkimi przerzutami. Dowiedzieć się, dlaczego jedne osoby chorują ciężej, a u innych choroba postępuje łagodnie. Przykładem na przewidywanie przyszłości choroby jest rak piersi. Dowiedziono, że kobiety z rakiem piersi obarczone antygenem HER2 miały mniejsze szanse na długie przeżycie w porównaniu z tymi, które nie miały tego obciążenia. Ale podanie kobietom z HER2 trastuzumabu odmieniło ich los. Szanse obu grup chorych się wyrównały. Kontrowersyjna, ale możliwa do przeprowadzenia jest też chirurgia profilaktyczna, którą stosuje się u kobiet z potwierdzoną i udokumentowaną wywiadem rodzinnym genetyczną skłonnością do raka.

Problem

100 procent wyleczeń

Takie rokowania daje rak wykryty w stadium przedinwazyjnym. Jednak w Polsce większość pacjentów trafia pod opiekę ośrodków onkologicznych dopiero w III i IV stadium zaawansowania choroby, co rzutuje na efekty leczenia i pogarsza rokowanie. Wielu guzów nie można już wtedy operować, pojawiają się przerzuty, które doprowadzają do najgroźniejszych powikłań. Dlatego trzeba regularnie robić badania profilaktyczne: wykrycie nowotworu o jedno stadium kliniczne wcześniej daje 25 proc. więcej szans trwałego wyleczenia.

Przyszłość: szczepionka na raka

Trwają intensywne prace nad szczepionkami na raka. Prace idą w dwóch kierunkach. Pierwszy zakłada stworzenie szczepionki chroniącej przed nawrotem choroby, zaś drugi – zapobieganie rozwojowi choroby poprzez szczepienia. Obecnie stosuje się szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, który jest sprawcą raka szyjki macicy. Trudno przewidzieć, jaka będzie przyszłość tej formy walki z chorobami nowotworowymi. Naukowcy coraz częściej twierdzą, że nie uda się stworzyć jednej szczepionki, która nauczy układ immunologiczny rozpoznawać i niszczyć komórki nowotworowe. Organizm potrafi z nimi walczyć, jednak wciąż nie wiadomo, dlaczego w pewnym momencie rezygnuje i choroba może się rozwijać.

miesięcznik "Zdrowie"
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Sebastian Jarecki
|

Mimo, że moja babcia i brat zmarli na nowotwory jestem dobrej myśli co do walki z nowotworami. Każda zagadka ma swoje rozwiązanie. Organizm musi nauczyć się walczyć z zmutowanymi komórkami. Jak? pewnie dowiemy się za 10 do 20 lat. Niestety na chwilę obecną medycyna wie wciąż mało.

Jasnowidz
|

W niedalekiej przyszłości nie będą już potrzebne chemioterapia - farmaceutyczne suplementy nadziei , naświetlania- walenie wiązką nadprzyrodzonej energii stworzonej przez człowieka (chciwego zysku) dla człowieka ( pragnącego zyskać - tylko i aż zdrowie) Może w końcu ktoś wpadnie na pomysł żeby spróbować z GRZYBAMI! Mam nadzieję że ten , kto na ten pomysł wpadnie, nie będzie na tyle chciwy żeby to wykorzystać . DLA WIADOMOŚCI : informację przekazał mi pewien bezdomny z którym przeglądałem dobrą chwilę . Nie wiem kim był i kto to ale ... . Poruszyłem z nim inne tematy i wierzcie, to był mądry człowiek

Paulina
|

Co za bzdury, aż smutno to czytać. Teść ma raka jelita grubego, obecnie już z przerzutami. Jest po dwóch zupełnie nieskutecznych poziomach standardowej chemioterapii i obecnie na immunoterapii (terapia celowana). Ta ostatnia jest najmniej skuteczna i najbardziej niszcząca. Teść ma typowe objawy z ulotki - jadłowstręt, biegunka, wymioty. Od dwóch miesięcy nic nie je i nie pije. W dwa miesiące z pełnego życia faceta z dobrymi rokowaniami i wynikami, stał się kościotrupem, z naciskiem na "trupem", bez siły żeby żyć. Jeszcze przed terapią celowaną chodził, uprawiał ogród. Teraz leży i nie ma siły żeby się podnieść. Jeśli będę kiedyś mieć raka, NIGDY nie poddam się leczeniu chemioterapią jakąkolwiek. To nie choroba zabija a leczenie! Nie dajcie się nabrać na ten pseudonaukowy bełkot z artykułu. Poza zmianą stylu życia i jedzenia NIE MA leczenia raka. Jeśli ktoś mówi, że został "wyleczony" metodami konwencjonalnymi, to najprawdopodobniej miał niezłośliwy nowotwór, który został wycięty w całości.

Bolt
|

Po co piszecie takie artykuły. Aż mnie krew zalewa na tą nieprawdę!!
Mój Tata zmarł 3 miesiące temu na raka odbytnicy. Miał duży guz i nie chcieli chirurdzy operować go dopiero po chemioterapii. Chemioterapia zniszczyła organizm. Tatuś dostawał chemioterapie w postaci trucizny na cały organizm. Nic nie pomogło nawet zwiększył się rozmiar raka. Schudł przeraźliwie na początku choroby ważył ze 100 kg przed śmiercią ledwo 35 kg!! Onkolodzy niw informowali pacjenta ani rodziny o innych metodach leczenia w innym mieście , o zagranicy nie wspominając. Brak informacji pacjent pozostał sam sobie. Kupiłam drogie krople z konopi indyjskich ponoć szkodziły na wątrobę. Nie piszcie o profilaktyce bo ona nie istnieje. Żaden rodzinny lekarz nie przepisze badania kolonoskopii jeśli nie ma objawów chorobowych. Gdy już pojawią się np. krew w kale to już jest za późno W rodzinie nie było przypadku raka..Pewnie jeszcze minie ze 20-30 lat gdy nastąpi przełom w dziedzinie leczenia z nowotworów. Do tego czasu będziemy umierać jak muchy . A nowatorskie metody będą tylko dostępne dla celebrytów i bogaczy.

Piotr
|

Rak to choroba długotrwałego braku niektórych składników pożywienia i nawet zaawansowanego można wyleczyć skutecznie (sprawdzone na krewnych: jeden miał łącznie 2 kg masy guzowej) w kilka miesięcy: soda oczyszczona z kontrolą PH paskami lakmusowymi (apteka) + INTENSYWNE uzupełnienie (mega ilości) pokarmów roślinnych tj. świeże soki (szczególnie "zielony sok"), warzywa i owoce (terapie Gersona, Krebsa, CancerTutorial, Coldwella...)

Marek
|

szczepionka HPV "chroni" nie przed rakiem szyjki macicy, a tylko ma "chronić" przed 4 wirusami! A wirusów brodawczaka ludzkiego jest kilkadziesiąt!!! Więc raz, że nie chroni nawet przed wszystkimi wirusami, a 2 - nie ma żadnych badań, że szczepionka chroni przed rakiem!!!

omega 3-6-9
|

Jeśli szczepionki, przez obecność w nich metali ciężkich same są jedną z przyczyn nowotworów, to co ma być antygenem na który ma odpowiedzieć powstająca komórka nowotworowa? Najlepszym naturalnym - bo produkowanym przez nasz organizm - lekiem na raka jest GLUTATION, do produkcji którego potrzebna jest m.in. witamina C. Innym lekiem jest słońce i powstająca z niego witamina D, do produkcji której potrzebne są zapasy cholesterolu! Jak nie będzie słońca i cholesterolu, to witamina D nie powstanie! Proste? Po co na nowo próbują wynaleźć koło??? Pacjenci onkologiczni mają niemal zawsze śladowe ilości glutationu i bardzo niskie poziomy witaminy D!!! Czemu nie robi się takich prostych badań jako profilaktyki nowotworowej???
Przyczyną raka jest bowiem duży i trwały niedobór witamin, minerałów i aminokwasów lub też nadmiar toksyn, w tym metali ciężkich. Tak jak brak szczepionki nie jest przyczyną zachorowania, tak szczepionka nie może być lekiem na raka, bo każdy rak jest inny. Nie ma dwóch takich samych raków, bo one powstają z naszych komórek, a nie z zewnątrz! Szczepionka przeciw rzekomemu rakowi szyjki macicy już pokazała jak bardzo jest toksyczna!!! Z Japonii została wycofana. Można znaleźć też duński film o zaszczepionych dziewczętach. Może Polakom otworzą się oczy, jak może okaleczyć taka szczepionka, która "chroni" co najwyżej 1-2 lata...

omega 3-6-9
|

Ciekawe, że jeśli pacjent onkologiczny umrze, to lekarze robią wiele, żeby pokazać, że zgon nie miał miejsca z powodu raka (vide śmierć Krzysztofa Kolbergera). Natomiast jak osoba unika chemio- i radio"terapii", to mówi się, że gdyby wcześnie dali się faszerować chemią, to mogliby zostać wykurowani. Lista polskich znanych osób, które zmarły na raka jest bardzo długa, w tym: prof. Religa, Anna Przybylska, Józef Oleksy, Tomasz Kalita, Agata Mróz, Gabriela Kownacka, Daria Trafankowska, Małgorzata Braunek, Agnieszka Kotlarska i wielu, wielu innych. Nie mówię o osobach nieznanych. Rak to już pierwsza przyczyna zgonów, a Polska planuje przyjąć rozwiązanie z USA, które jest totalną porażką. Jeśli amerykański "wzorzec", który tam przyniósł klęskę, będzie wprowadzony w Polsce, to u nas będzie to samo. Są prawdziwi i niezależni naukowcy, którzy mówią o prawdziwych przyczynach raka - czyli o osłabieniu systemu odpornościowego. A co osłabia nasz system odpornościowy? Toksyny, w tym chemia z rolnictwa (pestycydy, glifosat, i inne trutki), chemia domowa; metale ciężkie, w tym aluminium stosowane w folii do żywności, w dezodorantach, w szczepionkach, itd. Pytałem lekarza, czy to prawda o osłabieniu systemu odpornościowego? Potwierdził. Zadałem drugie pytanie - czy robi się pacjentom onkologicznym test na obecność metali ciężkich? Na co odpowiedział, że NIE! Metale ciężkie kumulują się w naszych organizmach, a im więcej szczepionek, tym więcej może być małych pacjentów z nowotworami!!!

Karina46
|

Polecam wpisać sobie w google: chlorofil roślinny. Chlorofil roślinny ma właściwości odkwaszające organizm i dotlenia komórki. Zostało już dawno udowodnione, że komórki nowotworowe giną w środowisku dotlenionym o prawidłowym ph organizmu. Polecam również wpisać w youtube: Dr Leonard Coldwell, który jest lekarzem, który jako jedyny na świecie wyleczył ponad 30.000 osób metodami naturalnymi z raka,

Barbara
|

Witam czy mogła bym uzyskać pomoc z Pani strony moja mama ma raka płuc z przerzutami na całe ciało. Lekarze rozkładają radę i mówię że to już bliżej końca. Proszę o pomoc nie chce żeby mama przegrała z tą choroba walki