W jaki sposób COVID-19 wpływa na mózg i układ nerwowy u dzieci?

2022-01-24 10:37

Celem nowego badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Pittsburgh School of Medicine było zrozumienie, w jaki sposób infekcja COVID-19 wpływa na mózg i układ nerwowy u dzieci. Wyniki opublikowano w "Pediatric Neurology".

covid u dzieci
Autor: Getty Images

Naukowcy scharakteryzowali częstość występowania, wpływ i czynniki ryzyka objawów neurologicznych u hospitalizowanych dzieci z ostrym zakażeniem SARS-CoV-2 lub wieloukładowym zespołem zapalnym u dzieci (MIS-C).

Poradnik Zdrowie: szczepienie dzieci przeciwko COVID-19

Najczęstszymi objawami neurologicznymi występującymi po infekcji COVID-10 u dzieci były bóle głowy i zaburzenia znane jako ostra encefalopatia.

Z badań wynika, że wirus SARS-CoV-2 może wpływać na najmłodszych pacjentów na różne sposoby: może powodować ostry przebieg choroby, w której objawy pojawiają się wkrótce po zakażeniu lub może rozwinąć się stan zapalny zwany MIS-C na kilka tygodni po przebyciu infekcji.

Naukowcy zrekrutowali 30 ośrodków intensywnej opieki pediatrycznej na całym świecie. Spośród 1493 hospitalizowanych dzieci, u 1278 (86 proc.) zdiagnozowano ostry przebieg SARS-CoV-2; u 215 badanych (14 proc.) zdiagnozowano MIS-C, czyli wieloukładowy zespół zapalny u dzieci, który zwykle pojawia się kilka tygodni po zakończeniu infekcji i charakteryzuje się gorączką, stanem zapalnym i dysfunkcją narządów. 

Najczęstszymi objawami neurologicznymi związanymi z ostrym COVID-19 były bóle głowy, ostra encefalopatia i drgawki, podczas gdy pacjenci z MIS-C najczęściej doświadczali bólu głowy, ostrej encefalopatii i zawrotów głowy. Rzadsze objawy zaobserwowane w obydwu grupach obejmowały utratę węchu, zaburzenia widzenia, udar i psychozę.  

„Na szczęście śmiertelność u dzieci jest niska zarówno w przypadku ostrego SARS-CoV-2, jak i MIS-C” – powiedziała autorka badania. „Jednakże to badanie pokazuje, że częstotliwość objawów neurologicznych jest duża – i może być wyższa niż ta, którą odkryliśmy, ponieważ objawy te nie zawsze są udokumentowane lub możliwe do oceny" - dodała

Analiza wykazała, że ​​objawy neurologiczne występowały częściej u dzieci z MIS-C w porównaniu z pacjentami z ostrym przebiegiem infekcji SARS-CoV-2. Dzieci z MIS-C częściej niż dzieci z ostrym przebiegiem choroby miały dwa lub więcej objawów neurologicznych. 

Zespół ekspertów rozpoczął niedawno badanie uzupełniające, aby ustalić, czy ostra infekcja SARS-CoV-2 i MIS-C – z objawami neurologicznymi lub bez nich – mają trwały wpływ na zdrowie i jakość życia dzieci po wypisaniu ze szpitala.