Problemy z poruszaniem się po COVID-19. Kto jest najbardziej narażony?

2022-01-17 13:28

Nowe badania sugerują, że osoby dorosłe po 50 r.ż., które doświadczyły łagodnego lub umiarkowanego przebiegu infekcji COVID-19 są bardziej narażone na pogorszenie mobilności i utraty sprawności fizycznej, nawet w przypadkach, gdy nie było potrzeby hospitalizowania pacjenta w leczeniu wirusa.

covid-19
Autor: Getty Images

Spis treści

  1. Badania nad mobilnością osób po 50 r.ż. po infekcji COVID-19
  2. Wpływ łagodnej i umiarkowanej infekcji COVID na mobilność pacjentów - wyniki analiz
  3. Utrata mobilności po COVID-19 - kto jest narażony?

Badania nad mobilnością osób po 50 r.ż. po infekcji COVID-19

Autorzy badań posługiwali się danymi z Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA). Wynika z nich, że obciążenie organizmu po nawet łagodnej lub umiarkowanej infekcji COVID-19 jest na tyle duże u osób po 50 r.ż., że może mieć wpływ na utratę mobilności.

W 2020 r. naukowcy przeprowadzili ankietę wśród ponad 24 tys. osób w wieku powyżej 50 lat z całej Kanady, aby określić wpływ infekcji COVID-19 na ich mobilność. Ich odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie JAMA Network Open.

Zespół przyjrzał się problemom z poruszaniem się, w tym trudnościom we wstawaniu z pozycji siedzącej na krześle, umiejętnością wchodzenia i schodzenia po schodach bez pomocy, a także zmianom w zdolności uczestników do poruszania się po domu, angażowania się w prace domowe i aktywność fizyczną.

Jak wygląda rehabilitacja po COVID-19?

Susan Kirkland - współautorka artykułu, który uważany jest za jeden z pierwszych, który ocenił związek między mobilnością a COVID-19 u osób po 50 r.ż., powiedziała:

„Odkryliśmy, że nawet osoby z łagodną i umiarkowaną chorobą z powodu COVID-19 doświadczyły niekorzystnych zmian w mobilności i sprawności fizycznej w porównaniu z osobami bez COVID-19. Odkrycia te są warte odnotowania, ponieważ wskazują, że negatywne skutki COVID-19 są znacznie szersze".

Wpływ łagodnej i umiarkowanej infekcji COVID na mobilność pacjentów - wyniki analiz

U uczestników po przebytej infekcji COVID-19 występowało prawie dwukrotnie wyższe ryzyko pogorszenia mobilności i sprawności fizycznej w porównaniu z osobami, które nie zachorowały, chociaż większość z nich miała łagodne lub umiarkowane objawy. Spośród 2748 osób z potwierdzonym, prawdopodobnym lub podejrzewanym COVID-19, 94 proc. nie było hospitalizowanych.

U tych osób odnotowano obniżenie zdolności do angażowania się w czynności domowe i aktywność fizyczną w porównaniu z osobami zdrowymi. Podobne wyniki uzyskano dla osób z podejrzeniem COVID-19.

Utrata mobilności po COVID-19 - kto jest narażony?

Wyniki wykazały, że istnieje większe ryzyko problemów z poruszaniem się u osób starszych, o niższych dochodach, cierpiących na co najmniej trzy choroby przewlekłe , o niskiej aktywności fizycznej i gorszym odżywianiu. 

Należy opracować strategie rehabilitacji dla dorosłych, którzy choć uniknęli hospitalizacji z powodu COVID-19, nadal potrzebują wsparcia, aby przywrócić im mobilność i sprawność fizyczną. 

Naukowcy doszli do wniosku, że istnieje potrzeba dalszego zrozumienia długofalowych skutków COVID-19 i rozważenia opracowania i wdrożenia skutecznych metod interwencji i zarządzania w celu rozwiązania wszelkich utrzymujących się deficytów mobilności i funkcjonowania wśród tych osób.