Ciężki przebieg COVID zwiększa ryzyko śmierci w następnym roku

2021-12-02 7:49

Z nowego badania wynika, że ciężki przebieg COVID ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko śmierci w ciągu kolejnego roku w porównaniu z pacjentami, którzy nie zostali dotąd zainfekowani lub doświadczyli łagodniejszych objawów. Poważne konsekwencje zdrowotne infekcji opisano w czasopiśmie "Frontiers in Medicine".

covid
Autor: Getty Images

Celem badania było określenie związku między zakażeniem COVID-19 a śmiertelnością w okresie 12 miesięcy po wyzdrowieniu z początkowego epizodu u dorosłych pacjentów. Pacjenci, którzy wzięli udział w badaniu byli pod 12-miesięczną obserwacją od momentu potwierdzenia infekcji.

Pacjenci z dodatnim wynikiem byli klasyfikowani jako przypadki ciężkie, jeśli byli hospitalizowani w ciągu pierwszych 30 dni od daty, gdy uzyskali dodatni wynik testu. Przeprowadzono oddzielne analizy podgrup dla pacjentów w wieku 65 lat i starszych oraz osób przed 65. r.ż.

U pacjentów hospitalizowanych w związku z ciężką postacią COVID-19 odnotowano zwiększone ryzyko śmierci. Badanie to wskazuje na ważne i niedostatecznie zbadane następstwa COVID-19 i związaną z tym potrzebę profilaktyki.

„Z poprzednich badań wynikało, że pacjenci, którzy wyzdrowieli po ciężkim COVID-19, byli znacznie bardziej narażeni na hospitalizację w ciągu kolejnych sześciu miesięcy” – powiedział główny autor badania. „Nowe badanie miało za zadanie ocenić ryzyko śmiertelności w ciągu najbliższych 12 miesięcy” - dodał.

Poradnik Zdrowie: powikłania po COVID-19

Badanie wykazało, że pacjenci, którzy doświadczyli ciężkich objawów infekcji, byli bardziej narażeni na zgon w ciągu roku od zachorowania, co było szczególnie widoczne wśród osób w wieku poniżej 65 lat. Ponieważ zgony te często występowały długo po przejściu początkowej infekcji, nigdy nie zostały powiązane z COVID-19 przez rodziny i lekarzy pacjentów. Pacjenci doświadczali ogólnego pogorszenia stanu zdrowia, co naraziło ich na niebezpieczeństwo. 

„Musimy być jeszcze bardziej czujni w łagodzeniu i zapobieganiu ciężkim epizodom COVID-19” – powiedział autor badania.

Poważne objawy i śmierć z powodu infekcji koronawirusem dotyczą szczególnie osób z obniżoną odpornością, a także tych z podstawowymi schorzeniami. Niektórzy ludzie doświadczają również tzw. long COVID - wówczas objawy, jak na przykład osłabienie i duszność występują jeszcze przez kilka tygodni a nawet miesięcy od momentu zakażenia.