Nowa terapia w leczeniu wczesnego stadium AMD (zwyrodnienia plamki żółtej)

2012-11-06 16:03

AMD (Age-related Macular Degeneration), czyli zwyrodnienie plamki żółtej to obecnie najpowszechniejsza choroba siatkówki oka i najczęstsza przyczyna utraty widzenia osób po 50 roku życia, której jeszcze do niedawna nie można było wyleczyć we wczesnym jej stadium. Jednak pojawiła się nowa terapia w leczeniu wczesnego stadium AMD - laser 2RT (Retinal Rejuvenation Therapy) - która pozwala nie tylko na zatrzymanie, lecz także na cofnięcie zmian chorobowych.

Nowa terapia w leczeniu wczesnego stadium AMD (zwyrodnienia plamki żółtej)
Autor: thinkstockphotos.com AMD (Age-related Macular Degeneration), czyli zwyrodnienie plamki żółtej to obecnie najpowszechniejsza choroba siatkówki oka

Spis treści

  1. Nowa terapia w leczeniu wczesnego stadium AMD (zwyrodnienia plamki żółtej)

AMD - zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (ang. Age-related Macular Degeneration, w skrócie AMD), to obecnie najpowszechniejsza choroba siatkówki oka i najczęstsza przyczyna utraty widzenia osób po 50 roku życia, której jeszcze do niedawna nie można było wyleczyć we wczesnym jej stadium. W Polsce na AMD cierpi ponad 1 mln osób, na całym świecie natomiast ok. 70 mln. Około 90 proc. przypadków to tzw. sucha – forma AMD, która rozwija się stopniowo i powoli niszczy widzenie, charakteryzując się występowaniem tzw. druz (złogi produktów przemiany materii siatkówki)  oraz zmianami zanikowymi w siatkówce. Z czasem postać chroniczna (suche AMD) doprowadza do rozwijania się postaci wysiękowej (wilgotne AMD), gwałtownie i nieodwracalnie niszcząc komórki światłoczułe siatkówki, co w efekcie daje praktyczną ślepotę.

Nowa terapia w leczeniu wczesnego stadium AMD (zwyrodnienia plamki żółtej)

Według ekspertów obecność druz pod siatkówką uważana jest za klasyczny marker świadczący o występowaniu wczesnego AMD. W tej fazie choroby jedynym sposobem leczenia jeszcze do niedawna była suplementacja diety, a próby wykorzystania laserów, stosowanych konwencjonalnie przy laseroterapii chorób siatkówki nie przynosiły zadowalających efektów głównie ze względu na skutki towarzyszące termicznemu uszkodzeniu komórek siatkówki.

Dzięki laserowi 2RT możliwe jest odwrócenie procesu powodującego AMD poprzez redukcję druzów, występujących w siatkówce chorych we wczesnym stadium AMD.

Przełomem w leczeniu wczesnego stadium AMD okazał się laser 2RT (Retinal Rejuvenation Therapy) wykorzystujący oddziaływanie precyzyjnie kontrolowanego, nano sekundowego impulsu laserowego na siatkówkę oka.

[...] To rewolucyjne rozwiązanie, które wykorzystuje mechanizm naturalnej odpowiedzi immunologicznej komórek. Impuls lasera dociera do selektywnie wybranych komórek powodując ich obumarcie, ale równocześnie nie uszkadzając komórek sąsiednich. Sprowokowany zostaje w komórkach siatkówki, naturalny biologiczny proces samoodbudowy i regeneracji tych komórek. Nowe komórki podlegają procesowi adaptacji, który uwalnia czynniki wzrostu i przywraca transport płynów w błonie Brucha. W rezultacie następuje odnowa warstwy nabłonka, bez szkody dla fotoreceptorów i naczyniówki. – podkreśla prof. dr hab. n. med. Krystyna Czechowicz-Janicka z Instytutu Oka w Warszawie.

- Terapia wczesnego stadium AMD laserem 2RT pozwoli nie tylko na zatrzymanie, ale przede wszystkim na cofnięcie zmian chorobowych jeszcze w bardzo wczesnym stadium choroby, zanim uszkodzenie siatkówki stanie się nieodwracalne. To ogromny przełom w okulistyce i szansa na wyleczenie dla tysięcy chorych we wczesnym stadium AMD. Terapia tzw. wstrzyknięć doszklistkowych stosowana w późnym stadium AMD, co prawda hamuje proces chorobowy, ale nie cofa skutków uszkodzenia siatkówki. – dodaje prof. Janicka.

Instytut Oka to jedyny w Polsce ośrodek okulistyczny posiadający i stosujący terapię Retinal Rejuvenation Therapy (2RT). W celu dalszego udoskonalania tej rewolucyjnej techniki współpracuje z wszystkimi największymi ośrodkami okulistycznymi w Europie i na świecie, które stosują już terapię 2RT w ramach ogólnoświatowego programu naukowego.