ELEKTRONEUROGRAFIA (ENG) - badanie rozpoznające choroby neurologiczne

Elektroneurografia to badanie neurologiczne, którego celem jest ocena funkcji nerwów obwodowych. W związku z tym ENG jest pomocne w diagnozie wielu chorób układu nerwowego. Na czym polega badanie elektroneurograficzne i jakie są wskazania do jego wykonania?

ELEKTRONEUROGRAFIA (ENG) - badanie rozpoznające choroby neurologiczne
Autor: Thinkstockphotos.com ELEKTRONEUROGRAFIA (ENG) - badanie rozpoznające choroby neurologiczne

Spis treści

  1. Elektroneurografia - wskazania i przeciwwskazania do wykonania badania
  2. Elektroneurografia - jak przygotować się do badania?
  3. Elektroneurografia – na czym polega badanie?

Elektroneurografia (ENG) to badanie neurologiczne, którego celem jest ocena funkcji nerwów obwodowych - włókien ruchowych i czuciowych. Jest ono pomocne w diagnostyce wielu chorób układu nerwowego, ponieważ pomaga zlokalizować uszkodzone nerwy, określić wielkość patologicznych zmian, różnicować ich charakter, a także określić dynamikę procesu chorobowego w badanym nerwie. W związku z tym badanie elektroneurograficzne można wykorzystać w diagnozie np. chorób przebiegających z zanikiem mięśni, zaburzeń czucia, a także po urazach nerwów obwodowych.

Elektroneurografia - wskazania i przeciwwskazania do wykonania badania

Wskazaniami do wykonania badania są objawy uszkodzenia nerwów obwodowych, podejrzenie miastenii czy pooperacyjne leczenie z powodu miastenii. ENG można wykorzystać także w celu oceny tempa narastania lub cofania się uszkodzenia nerwów obwodowych.

Przeciwwskazaniami do wykonania badania elektroneurograficznego są wszczepiony elektryczny rozrusznik serca lub elementy metalowe w sercu (np. sztuczna zastawka) lub w badanej okolicy ciała.

Elektroneurografia - jak przygotować się do badania?

W dniu badania należy jedynie umyć badaną część ciała. Przeciwwskazane jest używanie kremów, maści lub balsamów na skórę, w okolicy, gdzie będzie wykonywane badanie.

Bezpośrednio przed badaniem należy poinformować osobę przeprowadzającą zabieg o aktualnie przyjmowanych lekach.

Ważne

Osoby zażywający doustne antykoagulany (leki przeciwzakrzepowe) powinny na 3 dni przed badaniem zacząć stosować heparynę drobnocząsteczkową, oczywiście za wcześniejszą zgodą lekarza prowadzącego.Z kolei pacjenci z miastenią w dniu badania nie powinni przyjmować leków przeciw miastenii.

Elektroneurografia – na czym polega badanie?

Elektroneurografia polega na stymulacji badanych nerwów prądem o bardzo małym natężeniu (0-100 mA), częstotliwości (2 Hz) i krótkim czasie trwania (0,2 ms), a następnie na pomiarze szybkości przewodzenia bodźca elektrycznego przez te nerwy przy pomocy elektrod powierzchniowych umieszczonych na ciele.Pierwsza elektroda (stymulująca) jest przykładana nad nerwem, który ma być stymulowany. Z kolei druga elektroda (odbiorcza) jest przykładana nad odpowiednim dla danego nerwu mięśniem. Gdy dochodzi do stymulacji włókien ruchowych lub czuciowych, następuje skurcz mięśni, przez który przepływa bardzo słaby prąd. Następnie elektroda odbiorcza rejestruje pobudzenie mięśnia. W przebiegu badania mierzy się prędkość przewodzenia przez nerwy obwodowe, która wyznaczana jest przez następujące parametry: czas przewodzenia impulsu elektrycznego, czyli czas upływający od momentu zadziałania prądu do pojawienia się odpowiedzi, oraz różnicę odległości pomiędzy miejscami pobudzania i opóźnienie odpowiedzi mięśnia. Badanie trwa od 10 do 60 minut. Wynik w formie opisu z dołączonym wykresem (zapisem czynności elektrycznej nerwu) jest przekazywany pacjentowi bezpośrednio po zakończeniu badania.