ARTROSKOPIA - badanie stosowane w diagnostyce i leczeniu chorób stawów

Artroskopia to badanie pozwalające na obejrzenie stawu od środka. Artroskopia, spośród dostępnych metod diagnostycznych, dostarcza najwięcej informacji. W trakcie artroskopii można pobrać próbkę płynu stawowego lub fragmenty tkanek do badań. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, istnieje możliwość poszerzenia artroskopii diagnostycznej o terapeutyczną.

ARTROSKOPIA - badanie stosowane w diagnostyce i leczeniu chorób stawów
Autor: Thinkstockphotos.com Artroskopia to badanie pozwalające na obejrzenie stawu od środka.

Spis treści

 1. Artroskopia: wskazania
 2. Artroskopia: przygotowania do badania
 3. Artroskopia: przebieg badania
 4. Artroskopia: możliwe powikłania

Artroskopia diagnostyczna pozwala lekarzowi obejrzeć staw od wewnątrz. Najczęściej wykonuje się artroskopię stawu kolanowego i stawu łopatkowo-ramiennego.

Artroskopia: wskazania

 • urazy stawów
 • niestabilności ruchów w stawach
 • złamania śródstawowe
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • zmiany zwyrodnieniowe
 • obecność ciał obcych w stawie
 • nowotwory w obrębie stawów

Artroskopia: przygotowania do badania

Przed artroskopią lekarz zleca wykonanie badań obrazowych danego stawu - może to być USG, RTG, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Poza tym, w związku z koniecznością podania znieczulenia, konieczne jest wykonanie podstawowych badań krwi, EKG, rtg klatki piersiowej. W zależności od metody znieczulenia może okazać się konieczne powstrzymanie od jedzenia i picia przez co najmniej 6 godzin. Szczegółowe instrukcje powinien podać lekarz przeprowadzający badanie lub anestezjolog.

Artroskopia: przebieg badania

Artroskopię wykonuje się w szpitalu, w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Badanie trwa kilkadziesiąt minut. Lekarz układa cię w pozycji leżącej, niekiedy z kończyną lekko uniesioną do góry i zgiętą w stawie. Powierzchnię skóry wokół stawu będącego przedmiotem badania okłada serwetami chirurgicznymi, a następnie przemywa ją środkiem dezynfekującym.

Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia operacji, lekarz posługuje się specjalnymi narzędziami wprowadzonymi do stawu niezależnie od artroskopu.

Aby wprowadzić artroskop do stawu, lekarz wykonuje niewielkie, kilkumilimetrowe, nacięcia, przez które wprowadza specjalne narzędzia chirurgiczne i miniaturową kamerę, dzięki której może na monitorze obserwować swoje działania wewnątrz stawu. Pozwala mu to także ocenić stan stawu - chrząstki stawowej, błony maziowej, więzadeł, ścięgien mięśni przechodzących przez staw oraz innych charakterystycznych struktur.

Artroskopia: możliwe powikłania

Po badaniu należy stosować się ściśle do zaleceń lekarza. Artroskopia jest dość bezpieczną metodą, niesie ze sobą mniejsze ryzyko niż klasyczne operacje. Możliwe powikłania po artroskopii to infekcje, krwawienie do stawu, uszkodzenie elementów stawu, osłabienie lub utrata czucia w skórze otaczającej staw.