CZAS PROTROMBINOWY (PT) służy do oceny układu krzepnięcia krwi

Czas protrombinowy określa sprawność układu krzepnięcia zewnątrzpochodnego, czyli zależnego od określonych czynników krzepnięcia występujących poza naczyniami krwionośnymi. Te czynniki są wytwarzane w wątrobie. Dzięku określonemu czasowi protrombinowemu można monitorować przebieg terapii lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi, np. pochodnymi kumaryny, które hamują wytwarzanie czynników krzepnięcia w wątrobie.

Czas protrombinowy (PT) może być wyrażony na kilka sposobów. Czynnik protrombinowy może być wyrażony jako różnica w sekundach pomiędzy PT osoby badanej i osocza kontrolnego. PT można przedstawić jako procent aktywności protrombiny wyliczany z krzywej rozcieńczeń osocza prawidłowego. Tzw. wskaźnik Quicka przedstawia PT, jako procentowy wskaźnik czasu protrombinowego. Możliwy jest także współczynnik czasu protrombinowego wyrażony w sekundach oraz INR - międzynarodowy współczynnik znormalizowany. Wartość wskaźnika PT jest zależna od obecności we krwi fibrynogenu II, V, VII, X.

Czas protrombinowy: przygotowanie i przebieg badania krwi

Na pobranie krwi w celu ustalenia czasu protrombinowego należy zgłosić się na czczo - od ostatniego posiłku powinno upłynąć nie mniej niż 8 godzin. Krew pobiera się z żyły łokciowej.

Normy wyników w badaniu czasu protrombinowego

Norma: 13-17 sek. lub 0,9-1,3 INR (2-4 INR zakres terapeutyczny) lub 80-120 proc. (wskaźnik Quicka).

Czasu protrombinowy wyższy od normy

Wynik powyżej normy może występować w:

 • przypadku wrodzonych niedoborów czynników II, V, VII, X
 • przewlekłych chorobach miąższu wątroby
 • podczas leczenia antagonistami witaminy K
 • w niedoborach witaminy K
 • przy stosowaniu doustnych środków antykoagulacyjnych i niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • zatruciu pochodnymi kumaryny
 • DIC
 • przy znacznych niedoborach fibrynogenu
 • dysfibrynogenemiach
 • białaczkach
 • mocznicy
 • chorobie Addisona-Biermera

Czas protrombinowy jest niższy od normy

Skrócenie czasu protrombinowego ma miejsce:

 • w zakrzepicy
 • trombofilii
 • w okresie okołoporodowym
 • w zwiększonej aktywności czynnika VII
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.