OCT - optyczna koherentna tomografia dna oka

OCT czyli optyczna koherentna tomografia dna oka jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostycznych, wykorzystujących skaning optyczny. Analiza współczynnika odbicia światła od poszczególnych warstw siatkówki daje możliwość bardzo wczesnego wykrycia błony podsiatkówkowej i monitorowania leczenia.

Najnowsze artykuły