mgr farmacji Sara Janowska

mgr farmacji Sara Janowska

Doktor nauk farmaceutycznych będący czynnym naukowcem i dydaktykiem pracującym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Absolwentka studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie ze specjalizacją Lek Roślinny. Uzyskała tytuł magistra, broniąc pracy z dziedziny botaniki farmaceutycznej. Obecnie w pracy naukowej zajmuje się syntezą nowych substancji przeciwnowotworowych oraz badaniem ich właściwości na liniach komórek nowotworowych. Przez dwa lata pracowała jako magister farmacji w aptece otwartej.