Ustalono kolejność szczepień przeciw COVID-19 w etapie pierwszym. Kto szybciej otrzyma szczepionkę?

Kolejność szczepień przeciw COVID-19 w ramach określonych wcześniej etapów została doprecyzowana. Informację o tym można znaleźć w Dzienniku Ustaw w opublikowanym rozporządzeniu Rady Ministrów przedłużającym aktualne obostrzenia epidemiczne do 31 stycznia. Jaką kolejność ustalono w etapie zero i etapie pierwszym?

Niniejsze rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw we czwartek późnym wieczorem. Dodano w nim rozdział 3a zatytułowany „Szczepienia ochronne przeciw COVID-19,”, który uściśla kolejność szczepień w ramach etapu zero i etapu pierwszego. Jak zaznaczono, osoby, które przeprowadzają szczepienia ochronne przeciw COVID-19, mają obowiązek stosowania ich we wskazanej kolejności.

Kolejność szczepień przeciw COVID-19: etap zero

W etapie zero do szczepienia można przystąpić w następującej kolejności:

 • osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym
 • osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa
 • przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane
 • osoby inne niż określone w pierwszych dwóch punktach, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej
 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział w zajęciach z udziałem pacjentów
 • osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Kolejność szczepień przeciw COVID-19: etap pierwszy

Następnie w etapie pierwszym zostaną poddani szczepieniu:

 • pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej
 • osoby urodzone: nie później niż w 1941 roku, w latach 1942-1951, w latach 1952-1961
 • nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz zatrudnieni w przedszkolu i w innej formie wychowania przedszkolnego
 • nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż medyczne oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze

Czytaj też: Zapisy na szczepienie przeciw COVID-19. Sprawdź, jak i gdzie możesz się zaszczepić

Poniżej dalsza część artykułu.

prof. Ernest Kuchar: Szczepionka jest mniej ryzykowna niż powikłania po koronawirusie [Super Raport]

Zgłoszenie na szczepienie przeciw COVID-19

Od 15 stycznia seniorzy powyżej 80 r.ż. mogą zarejestrować się na szczepienie. Oznacza to, że będą mieli wyznaczoną datę i miejsce szczepienia. Dodatkowo został uruchomiony formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób pełnoletnich. Wypełnić go można na stronie internetowej www.gov.pl/szczepimysie, klikając przycisk „zgłoszenie”. Później należy wpisać dane i potwierdzić zgłoszenie. Po wysłaniu formularza każda osoba otrzyma e-skierowanie w momencie, kiedy rozpocznie się odpowiedni dla niej etap.

22 stycznia ruszy rejestracja dla osób pow. 70 r.ż., a 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla osób powyżej 70 r.ż. w 5994 punktach.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że „zgłoszenie osób od 18 do 69 roku życia poprzez formularz nie ustala kolejności”. Pełni ono jedynie funkcję informacyjną, o czym warto pamiętać. Jest to jedynie deklaracja, że zgłaszamy chęć do zaszczepienia.

Jak dodał Waldemar Kraska, „gdy ruszą szczepienia dla grupy wiekowej lub zawodowej, w której znalazła się taka osoba, otrzyma ona powiadomienie, by zarejestrować się na nie.” - Wtedy, gdy nadejdzie etap na szczepienie tej grupy wiekowej czy zawodowej, otrzymujemy informację mailem, że możemy się rejestrować i wtedy wykonujemy tę rejestrację, jak w tej chwili wykonują ją seniorzy – wyjaśnił.

Przedłużone obostrzenia

Nowe rozporządzenie w Dzienniku Ustaw zmieniło też rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 21 grudnia 2020 rok. Przedłuża ono aktualne obostrzenia epidemiczne do 31 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z poprzednim rozporządzeniem od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 ustanowiono zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness oraz działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z). Właściciele hoteli i innych obiektów noclegowych nie mogą prowadzić działalności do 17 stycznia 2021 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE