Pierwszy zabieg przezskórny na zastawce trójdzielnej w Polsce

2018-11-26 9:37

W dniu 20 listopada 2018 r. dzięki współpracy Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie oraz Instytutu Kardiologii w Aninie kardiolodzy dokonali rewolucji w zakresie przezskórnego leczenia wad zastawkowych w niewydolności serca.

Pierwszy zabieg przezskórny na zastawce trójdzielnej w Polsce otwiera nadzieję dla pacjentów z problemami zastawkowymi w programie KONS
Autor: Materiały prasowe

Pacjentka z wieloma hospitalizacjami w wyniku niewydolności serca, cierpiąca na niedomykalność zastawki mitralnej kilka lat temu poddana została zabiegowi klipsowania zastawki mitralnej. Po kilku latach doszło jednak do zwiększenia niedomykalności zastawki mitralnej oraz do powstania niedomykalności zastawki trójdzielnej. U takich pacjentów nie ma możliwości wykonania klasycznego zabiegu kardiochirurgicznego ze względu na zbyt wysokie ryzyko operacji z powodu niewydolności serca.

- Dodatkowo zastosowane, optymalne leczenie farmakologiczne nie daje możliwości wyleczenia i chora niestety co kilka dni, tygodni trafiała do szpitala z powodu nasilenia niewydolności serca i obrzęku płuc. - tłumaczy prof. Adam Witkowski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, koordynator kampanii “Zastawka to Życie”.

Przy zastosowaniu najnowszych przezskórnych technik kardiologii interwencyjnej wykonano pierwszy raz skuteczny zabieg poprawy funkcjonowania zastawki mitralnej przez założenie dwóch dodatkowych klipsów na płatki zastawki mitralnej oraz pierwszy w Polsce skuteczny zabieg naprawy przezskórnej płatków zastawki trójdzielnej. Założono klips na płatki zastawki zmniejszając niedomykalność łącznie dwóch zastawek - mitralnej oraz trójdzielnej.

- Wspólnie dokonaliśmy nowego przełomu i osiągnęliśmy spektakularny efekt poprawy wydolności klinicznej. O tym chcemy mówić w kolejnej edycji kampanii Zastawka to Życie. Teraz już możemy uratować nawet chorych z bardzo skomplikowanymi wadami zastawkowymi, co dotychczas nie było możliwe. Warto to podkreślać, warto aby pacjenci o tym wiedzieli. – zwraca uwagę prof. Dariusz Dudek, prezydent-elekt EAPCI Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, koordynator kampanii „Zastawka to Życie”.

- Nowoczesne interwencyjne leczenie wad zastawkowych serca może i powinno stanowić ważne rozszerzenie programu Kompleksowej Opieki w Niewydolności Serca (KONS). – dodaje prof. Witkowski.

W Polsce w ostatnim roku wykonano 140 zabiegów klipsowania zastawki mitralnej i nie wykonano w ogóle zabiegów na zastawce trójdzielnej. Europejska średnia w tej dziedzinie przedstawia się nieporównywalnie. Instytuty kardiologii w Niemczech, w każdym z tych instytutów, rocznie wykonują nawet do 800 TAVI (wymiany zastawki aortalnej metodą przezskórną) oraz 150 przezskórmych interwencji na zastawce mitralnej oraz trójdzielnej w jednym ośrodku.

- Czyli jeden ośrodek w Niemczech wykonuje tyle zabiegów, ile w ostatnim roku zostało wykonane w całej Polsce. – kontynuuje prof. Witkowski.

Kandydatami do takiego leczenia są najczęściej pacjenci po zawale serca, również ci cierpiący na kardiomiopatię niedokrwienną, u których uprzednio wykonano już zabiegi na tętnicach wieńcowych. Średnia wieku chorego to zwykle 50-70 lat.

- Bardzo cieszymy się, że wdrożono program pilotażowy kompleksowej opieki dla chorych z niewydolnością serca. Wiemy, że program ten zawiera kilka składowych terapeutycznych, ponieważ sama niewydolność serca wymaga leczenia w zakresie innych poważnych chorób, które ją właśnie powodują. W związku z tym konieczne jest włączenie do programu KONS również większej ilości przezskórnych, hybrydowych zabiegów na zastawce mitralnej i trójdzielnej u chorych z niewydolnością serca. – przekonuje prof. Dudek.

Według kardiologów program pilotażowy KONS jest dużą nadzieją dla pacjentów z chorobami zastawkowymi. Wdrożenie większej ilości przezskórnych zabiegów na zastawce mitralnej i trójdzielnej, porównywalnej do liczb z innych krajów Europy spowoduje znaczną poprawę rokowania i jakości życia pacjentów z niewydolnością serca.