Rak piersi - leczenie. Jak przebiega leczenie raka piersi

2013-05-14 15:57

Leczenie raka piersi zawsze wiąże się z wykonaniem operacji, bo trzeba usunąć guz. Poza tym w leczeniu raka piersi, zależnie od postaci nowotworu i jego stopnia zaawansowania stosuje się chemioterapię, radioterapię i leczenie hormonalne. Od czego zależy wybór metody leczenia raka piersi?

Rak piersi - leczenie. Jak przebiega leczenie raka piersi
Autor: archiwum poradnikzdrowie.pl Rak piersi - leczenie

Rak piersi - leczenie trzeba podjąć niezwłocznie po stwierdzeniu obecności zmiany i zdiagnozowaniu guza. Zawsze niezbędna jest operacja, która ma na celu usunięcie zmiany nowotworowej. To podstawowe leczenie raka piersi.

Leczenie raka piersi - rodzaje operacji

  • Operacja oszczędzająca (BCT czyli breast conserving therapy). Wykonuje się ją wtedy, kiedy rak jest zrazikowy (powstał z komórek gruczołu mlecznego) i zostanie wykryty w stadium in situ - przedinwazyjnym. Podczas tego zabiegu wycina się tylko guz z marginesem zdrowej tkanki. Po zabiegu stosowana jest jedynie ścisła obserwacja (kontrole onkologiczne co pół roku). Jeśli rak jest typu przewodowego (powstał z komórek wyściełających przewody mleczne), zależnie od wielkości guza i wyników badania histopatologicznego można wykonać operacje oszczędzającą, bez usuwania węzłów chłonnych i zastosować radioterapię lub usunąć całą pierś (także z zachowaniem węzłów chłonnych).
  • Operacja oszczędzająca w raku inwazyjnym (gdy zajęte są węzły chłonne lub istnieją już odległe przerzuty). Usuwa się zmianę nowotworową oraz regionalne węzły chłonne. Po takiej operacji niezbędna jest radioterapia
  • Mastektomia czyli usunięcie całej piersi. Operację wykonuje się wtedy, gdy niemożliwe jest leczenie oszczędzające w inwazyjnym raku piersi oraz czasem ze względów kosmetycznych: gdy pierś jest mała i jej częściowa operacja będzie bardziej okaleczająca niż usunięcie całej.

Leczenie raka piersi: chemioterapia

Leczenie chemioterapią stosuje się zarówno po operacji jak i przed. Wszystko zależy od wielkości zmiany nowotworowej, stanu węzłów chłonnych i obecności przerzutów do innych narządów.

  • Chemioterapia indukcyjna czyli przed operacją. Wykonuje się ją kiedy zmiana nowotworowa jest duża (powyżej 5 cm średnicy), stwierdza się obecność komórek nowotworowych w przynajmniej 3 węzłach chłonnych oraz gdy istnieją odległe przerzuty. Chemioterapia indukcyjna może zmniejszyć rozmiary guza i uczynić operację bezpieczniejszą. Chemioterapię indukcyjną stosuje się niekiedy przed operacją oszczędzającą, kiedy rak jest zaawansowany, ale tylko miejscowo.
  • Chemioterapia po operacji. Stosuje się ją w przypadku raka inwazyjnego. Chemioterapię można zacząć bezpośrednio po operacji lub zachować pewien odstęp czasowych, ale nie dłuższy niż 8 tygodni.

Leczenie raka piersi: radioterapia

Polega na napromieniowaniu miejsca skąd usunięto guz oraz czasem również okolic węzłów chłonnych wiązką promieniowania jonizującego. Radioterapię stosuje się zawsze po operacji oszczędzającej raka inwazyjnego, by zminimalizować ryzyko wznowy. Stosuje się ja również po mastektomii, gdy ryzyko wznowy jest duże lub gdy stwierdza się obecność komórek nowotworowych w więcej niż 4 węzłach chłonnych. Istnieją dwa rodzaje radioterapii.

  • Teleterapia - kiedy źródło promieniowania znajduje się poza ciałem chorej. Wtedy też dawki promieniowania są niższe. Istnieje jednak większe ryzyko napromieniowania sąsiadujących organów: serca czy płuc oraz zniszczenia skóry. Teleterapia trwa około 5 tygodni.
  • Brachyterapia. to nowocześniejsza odmiana radioterapii. Izotop promieniotwórczy emitujący promieniowanie jonizujące umieszczany jest, za pośrednictwem specjalnej rurki wprowadzonej do ciała, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca skąd usunięto guz. Promieniowanie podawana jest precyzyjnie do chorych miejsc i w większych dawkach. Brachyterapia wymaga pobytu w szpitalu przez 5-7 dni.

Leczenie raka piersi: terapie hormonalne

Stosuje się w przypadkach, gdy rak jest hormonozależny (na powierzchni guza występują receptory hormonalne ER+ i/lub PR+). U kobiet w wieku podeszłym stosuje się leczenie hormonalne bez względu na obecność receptorów hormonalnych.

Leczenie celowane raka piersi: blokada receptorów HER-2

Leczenie celowane polegające na zablokowaniu aktywności receptorów HER-2 stosuje się u chorych, u których stwierdzono obecność tych receptorów na powierzchni guza oraz nadekspresję genu HER-2.

Poradnik Zdrowie: Gadaj Zdrów, Rak piersi odc. 8