Sara Janowska - doktorantka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk farmaceutycznych i biomedycznych realizowanych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Instytucie Biotechnologii w Białymstoku. Absolwentka studiów farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie ze specjalizacją Lek Roślinny. Uzyskała tytuł magistra, broniąc pracy z dziedziny botaniki farmaceutycznej na temat właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów pozyskanych z dwudziestu gatunków mchów. Obecnie w pracy naukowej zajmuje się syntezą nowych substancji przeciwnowotworowych oraz badaniem ich właściwości na liniach ...

Autor: Sara Janowska

Tryptany są stosunkowo nową grupą substancji chemicznych, stosowanych w leczeniu napadów migrenowych. Wprowadzenie preparatów zawierających tryptany na rynek farmaceutyczny jest uznawane za przełom...

dodano 19-2-2020

Benzen jest związkiem organicznym powszechnie wykorzystywanym w przemyśle jako rozpuszczalnik oraz substrat reakcji chemicznych. Może wniknąć do naszego organizmu przez drogi oddechowe lub skórę. N...

dodano 14-11-2019

Betulina jest substancją występującą w wielu roślinach stosowanych w tradycyjnym ziołolecznictwie. Po raz pierwszy została naukowo wykryta w korze brzozy. Najnowsze badania pokazują że ma ona olbrz...

dodano 15-10-2019

Bisfosfoniany są lekami które blokują rozpad tkanki kostnej. Z tego względu są wykorzystywane w leczeniu wielu chorób układu kostnego. Stanowią jedną z najważniejszych grup leków stosowanych w tera...

dodano 5-11-2019

Hormony kryjące się pod zbiorczą nazwą "tymozyna", są substancjami sterującymi naszą odpornością. Za ich wytwarzanie odpowiedzialna jest grasica - narząd niezwykle aktywny u dzieci w trakcie tworze...

dodano 6-12-2019

Test RAST (radioalergoseparacji) jest jedną z istotniejszych metod stosowanych w diagnostyce alergii. Do jego wykonania potrzebna jest próbka surowicy pobrana od pacjenta. Cała procedura oceny odpo...

dodano 4-12-2019

Czynniki martwicy nowotworów są cytokinami prozapalnymi. Oznacza to że są białkami uczestniczącymi w wywoływaniu stanu zapalnego. Poznano dwa rodzaje tych cytokin: TNF-alfa oraz TNF-beta. Nazwy tyc...

dodano 2-3-2020

Testy prowokacyjne mają na celu sprawdzenie odpowiedzi organizmu na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, takie jak alergeny, substancje chemiczne, niską temperatura czy wysiłek fizyczny. Metoda moż...

dodano 5-2-2020

IgE alergenowo swoiste to jedne z przeciwciał, których oznaczenie pomaga postawić diagnozę w przypadku alergii. Test ten wykonuje się w laboratorium, po wcześniejszym pobraniu próbki krwi od pacjen...

dodano 15-1-2020

Inhibitory MAO blokują rozpad neuroprzekaźników w mózgu. Podnoszą w ten sposób stężenie dopaminy, serotoniny i noradrenaliny. Dzięki temu pozytywnie wpływają na aktywność psychomotoryczną, koncentr...

dodano 7-9-2019

Luteolina należy do grupy flawonoidów roślinnych charakteryzującej się wysokim potencjałem prozdrowotnym o potwierdzonych w badaniach naukowych właściwościach. W jakich roślinach naturalnie występ...

dodano 9-9-2019

Beta-sitosterol jest substancją należącą do fitosteroli. Oznacza to, że ma pochodzenie roślinne oraz wykazuje podobieństwo do cholesterolu. Może budzić to niepokój.Czy słusznie? Nie, bo fitosterol...

dodano 7-9-2019