Zakażeni Omikronem mniej podatni na zarażenie wariantem Delta? Nowe badania

2021-12-31 8:43

Zespół naukowców powiązanych z wieloma instytucjami w Republice Południowej Afryki postanowił sprawdzić, czy infekcja Omikronem wywołuje neutralizującą odporność na wariant Delta. Co udało się ustalić badaczom?

chora kobieta leżąca na łóżku
Autor: Getty Images

Już wiadomo, że nowy wariant SARS-CoV-2 o nazwie Omikron okazał się wysoce zakaźny i w znacznym stopniu unika odporności przeciwciał neutralizujących wywołanej przez szczepienie i wcześniejsze zakażenie. Infekcje tym wariantem szybko rozprzestrzeniają się na całym świecie.

Zespół badaczy z RPA postanowił scharakteryzować rozwijającą się odporność w obliczu nowego wariantu, a także sprawdzić, czy neutralizująca odporność wywołana przez Omikron wzmacnia również neutralizującą odporność wariantu Delta. W tym celu przeprowadzono badania, w których brały udział osoby zaszczepione, jak i niezaszczepione zakażone SARS-CoV-2 wkrótce po wystąpieniu objawów.

Badania kontrolne po COVID-19 – jakie wykonać?

W badaniach wzięło udział 15 zarażonych. Naukowcy zmierzyli zdolność uczestników do neutralizacji zarówno wirusa Omikron, jak i Delta w momencie rejestracji oraz po 14 dniach. 11 z 15 uczestników zostało przyjętych do szpitala za powodu zakażenia, żaden z nich nie wymagał dodatkowego tlenu oraz:

  • 2 uczestników nie zneutralizowało wariantu Omikron w sposób wykrywalny w żadnym z punktów czasowych i zostało wykluczonych z analizy,
  • u kolejnych 2 z 13 uczestników nie wykryto SARS-CoV-2 w momencie rejestracji, co wskazuje, że infekcja została już usunięta,
  • 7 z 13 badanych zostało zaszczepionych.

Okazało się, że neutralizacja Omikron po dwóch tygodniach wzrosła 14-krotnie, pokazując rozwijającą się odpowiedź przeciwciał na wariant. Co ważne, nastąpiło także wzmocnienie neutralizacji wirusa Delta, które zwiększyło się 4,4-krotnie.

Według ekspertów wzrost neutralizacji wariantu Delta u osobników zakażonych Omikronem może skutkować zmniejszoną zdolnością Delta do ponownego zakażenia, co w połączeniu z pojawiającymi się danymi wskazującymi, że nowy wariant w tym czasie pandemii jest mniej patogenny niż Delta, sugeruje pozytywne implikacje pod względem zmniejszenia obciążenia COVID-19 ciężkimi chorobami.

Jednak badacze zauważają, że należy wykonać znacznie więcej badań, zanim można będzie wyciągnąć jakiekolwiek wnioski na temat wpływu Omikron na odporność na wariant Delta. Uczestnicy analiz byli prawdopodobnie wcześniej zakażeni, a ponad połowa została zaszczepiona, dlatego naukowcy podkreślają, że „nie jest jasne, czy to, co obserwujemy, to skuteczna krzyżowa neutralizacja wirusa Delta przez przeciwciała wywołane przez Omikron, czy też aktywacja odporności przeciwciał po wcześniejszej infekcji i/lub szczepieniu”.

Autorzy analiz wskazują, że uzyskane przez nich wyniki są zgodne z tym, że nowy wariant wypiera wariant Delta, ponieważ może wywołać odporność, która go neutralizuje, zmniejszając prawdopodobieństwo ponownej infekcji, w przeciwieństwie do tego, Omikron unika neutralizującej odporności wywoływanej przez Delta, dlatego może ponownie infekować osoby zakażone Delta.

- Konsekwencje takiego przemieszczenia zależałyby od tego, czy Omikron jest rzeczywiście mniej patogenny niż Delta. Jeśli tak, to częstość występowania ciężkiej choroby COVID-19 zostanie zmniejszona, a infekcja może się zmienić, aby stać się mniej destrukcyjna dla jednostek i społeczeństwa – twierdzą autorzy analiz.