Rola diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej w onkologii

2016-11-25 14:30 Materiały prasowe

Eksperci postulują: jakość i dostępność diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej to jakość i skuteczność walki z rakiem. W Warszawie w szpitalu MSWiA odbyła się konferencja pt. "Diagnostyka patomorfologiczna  i genetyczna nowotworów w dobie medycyny personalizowanej – znaczenie kliniczne, organizacja i zarządzanie".

Diagnostyka patomorfologiczna i genetyczna jest podstawą doboru skutecznej terapii dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, a także podstawą oceny rokowania oraz podjęcia działań zapobiegawczych. Jej potencjał pozostanie jednak nie w pełni wykorzystany bez wprowadzenia obowiązujących standardów i procedur jakości, usunięcia systemowych barier i wypracowania modelu współpracy między patomorfologami, biologami molekularnymi i klinicystami – mówili w Warszawie specjaliści reprezentujący te dziedziny medyczne.

O kluczowej, a niedocenianej roli diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej w onkologii, potrzebie poprawy wyceny procedur i wprowadzenia nowych standardów jakości mówili uczestnicy konferencji pt. "Diagnostyka patomorfologiczna i genetyczna nowotworów w dobie medycyny personalizowanej – znaczenie kliniczne, organizacja i zarządzanie" w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Spotkanie, zorganizowane przez oraz Fundację Polska Liga Walki z Rakiem razem z CSK MSWiA, objęło patronatem Polskie Towarzystwo Patologów, Polska Unia Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej.

Diagnostyka patomorfologiczna zajmuje się rozpoznawaniem, klasyfikacją i prognozowaniem przebiegu nowotworów na podstawie widocznych zmian w tkankach. Często diagnoza patologa musi być pogłębiona badaniem molekularnym, ponieważ komórki w różny sposób mogą reagować na podaną terapię w zależności od cech genetycznych. Raport patomorfologiczny jest podstawą w komunikacji między patologiem a klinicystą. Określenie czynników prognostycznych i predykcyjnych to podstawa szybkiej i prawidłowej diagnozy, co pomaga wdrożyć najlepszy dla pacjenta sposób leczenia – podkreślała prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, Kierownik Zakładu Patomorfologii
w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, otwierając konferencję.

Gościem specjalnym konferencji była dr Lucy Overbeek z organizacji PALGA, która zrzesza wszystkie publiczne laboratoria patomorfologiczne w Holandii. Podkreślała wagę stosowania synoptycznych – a zatem opartych o standardy – raportów w patomorfologii. Omówiła także rolę informatycznych narzędzi kontroli jakości w zakładzie patomorfologii na przykładzie Szpitala Uniwersyteckiego im. Radbouda w holenderskim Nijmegen.

W konferencji wzięli udział nie tylko patomorfolodzy, lecz także biolodzy molekularni i klinicyści. Dzięki temu rozmowa miała charakter multidyscyplinarny. Klinicyści na przykładzie najczęstszych nowotworów omawiali rolę otrzymywanych od patologów i genetyków informacji w ocenie rozpoznania, określeniu stopnia złośliwości nowotworów i wreszcie doborze najlepszej terapii. Badania patomorfologiczne i molekularne u chorych kwalifikowanych do leczenia spersonalizowanego dotyczy coraz większej liczby nowotworów, dlatego tego typu diagnostyka powinna mieć bardziej centralne miejsce w systemie opieki zdrowotnej w Polsce – podsumował prof. Jacek Jassem, przewodniczący zespołu, który opracował "Strategię Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024".

Pomimo oczywistych korzyści jakie niesie, patomorfologia jako dyscyplina w Polsce wciąż boryka się z poważnymi problemami. Konieczne jest całościowe opracowanie standardów postępowania z materiałem biologicznym pobranym od pacjenta, wprowadzenie jednolitych raportów tych badań i opracowanie zasad właściwej autoryzacji ich wyników. Korzystne byłoby także wprowadzenie referencyjności i akredytacji zakładów i pracowni patomorfologii oraz laboratoriów biologii molekularnej. Projekt rozporządzenia w sprawie standardów postępowania medycznego w patomorfologii, nad którym pracuje Ministerstwo Zdrowia, stanowi jedynie częściową odpowiedź na te wyzwania. Pracownia patomorfologiczna wciąż jest postrzegana przez pryzmat dodatkowych kosztów, a nie korzyści. Bez standardów jakości i lepszego finansowania, w tym doszacowania procedur, nie będzie dobrego leczenia pacjentów – podkreślał prof. Andrzej Marszałek, Prezes Polskiego Towarzystwa Patomorfologów - Musimy także znaleźć odpowiedź na stale spadającą liczbę patologów w polskim systemie ochrony zdrowia.
Rada programowa konferencji oraz eksperci biorący w niej udział zapowiedzieli opracowanie listu otwartego do Ministra Zdrowia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.

NOWY NUMER

Czytaj e-wydanie cenie 1,00 zł i zyskaj dostęp do numerów archiwalnych! W nr 6/2020 "Zdrowia" m.in.: jak działają jelita, 10 pytań o wazektomię, uzależnienia a płeć, dłonie pod ochroną, ćwiczenia na smukłe nogi. "Zdrowie" to 76 stron rzetelnej wiedzy!

Dowiedz się więcej
Miesięcznik Zdrowie  6/2020
KOMENTARZE
boleśnie doświdczona
|

Pierwsza biopsja - materiał laparoskopowo pobrany powędrował gdzieś - nie można się było dowiedzieć do którego laboratorium. Wspominano, że może być na Wołoskiej - w szpitalu MSWiA - tam gdzie się odbywają tak ważne PATOLOGÓW konferencję. Czekanie na wynik trwało miesiąc. Był negatywny, ale powtórka (gruboigłowa) dała już wynik pozwalający mieć NA PAPIERZE diagnozę, od której zależało rozpoczęcie działań onkologów. Oznacza to, że problemy patologów to pozwolenie na rozwój raka u pacjenta zmuszonego bo biernego oczekiwania na pomoc. Potem usłyszałam: dlaczego Pani tak późno się do nas zgłosiła? Dowiedziałam się jednak już wreszcie czegoś konkretnego: "na wszystko jest już za późno".