leki psychiatryczne

Stabilizatory nastroju (leki normotymiczne) to grupa leków psychotropowych wykorzystywanych w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzeń borderline. Normotymiki ograniczają nadpobudliwoś…

dodano 19-11-2021

Lorafen to lek psychotropowy zawierający jedną z benzodiazepin – lorazepam. Środek ten służy przede wszystkim do opanowywania stanów lękowych. Mimo, że Lorafen skutecznie łagodzi lęk, to jednak nie j…

dodano 26-10-2020

Leki nootropowe (prokognitywne) to substancje, których zażywanie ma prowadzić do poprawy różnych funkcji poznawczych – wpływać one mają pozytywnie m.in. na pamięć, uwagę i koncentrację. Z lekami noot…

dodano 13-8-2018

Zdarza się, że już sama nazwa „leki psychotropowe” budzi w pacjentach nieprzyjemne skojarzenia. Takie obawy są nie do końca uzasadnione – część środków zaliczanych do tej grupy znajduje zastosowanie …

dodano 7-3-2017

Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki) stosuje się nie tylko w leczeniu różnych psychoz. Podawane mogą być również pacjentom cierpiącym na niektóre postaci depresji. Jest to bardzo niejednorodna gru…

dodano 2-3-2017

Leki przeciwlękowe (anksjolityczne) głównie redukują nasilenie lęku towarzyszącego różnym stanom chorobowym. Jednak ze względu na inne działania, które środki te powodują, znajdują one bardzo szeroki…

dodano 7-12-2016

Nagłe odstawienie leków uspokajających lub nasennych prowadzi do rozwoju objawów abstynencyjnych. Podobne zjawisko zachodzi po odstawieniu leków antydepresyjnych, jednak ma dużo łagodniejszy charakte…

dodano 11-4-2016