To najczęstszy objaw raka jelita grubego. Gdy się pojawi, warto się zbadać

2022-12-28 13:09

Rak jelita grubego często rozpoznawany jest dopiero w zaawansowanym stadium, jego objawy na początku nie są bowiem na tyle charakterystyczne, by budziły niepokój. Najczęstszym z nich jest dolegliwość, którą niemal każdy z nas odczuwa przynajmniej raz w tygodniu. To, że jest to najczęstszy objaw specyficzny dla tego nowotworu potwierdziło badanie, w którym uczestniczyło 50 tys. osób.

To najczęstszy objaw raka jelita grubego. Gdy się pojawi, pędź się zbadać
Autor: Getty Images To najczęstszy objaw raka jelita grubego. Gdy się pojawi, pędź się zbadać

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów na świecie, a także nowotworem, z powodu którego co roku dochodzi do dużej liczby zgonów. Mimo, że istnieją metody leczenia raka jelita grubego, ich skuteczność zależy m.in. od tego, na jakim etapie zaawansowania jest nowotwór w momencie jego zdiagnozowania.

Dlatego eksperci przypominają, że największą bronią w walce z rakiem jest jego wczesne wykrycie.

By poprawić wskaźniki przeżywalności, wiele krajów już jakiś czas temu opracowało wytyczne, na podstawie których lekarze pierwszego kontaktu powinni kierować pacjentów na badania w kierunku tego nowotworu. W wytycznych tych opisano m.in. najczęstsze objawy, które mogą wskazywać na rozwój raka jelita grubego. Sama znajomość tych objawów przez lekarza to jednak za mało: wiele zależy od samego chorego i tego, jak uważnie przygląda się sygnałom, które wysyła organizm.

Kiedy ból brzucha powinien szczególnie niepokoić?

Ból brzucha to najczęstszy specyficzny objaw raka jelita grubego

Objawy raka jelita grubego nie zawsze są specyficzne, w dodatku nie wszystkie pojawiają się u tego samego chorego. W jednym z największych badań dotyczących objawów mogących wskazywać na ten nowotwór naukowcy pokusili się o określenie tego, jak często mogą występować specyficzne i niespecyficzne jego symptomy. Celem badania było również m.in.  określenie odsetka osób, które w przypadku takich objawów zgłaszają się do lekarza.

W badaniu uczestniczyli pełnoletni obywatele Danii losowo wybrani z populacji ogólnej. Wszyscy Duńczycy są zarejestrowani w systemie ewidencji ludności  i mają nadany osobisty numer identyfikacyjny. Do badania zaproszono 100 tys. osób - każda z nich otrzymała list z dostępem do obszernego kwestionariusza internetowego, w którym znalazły się pytania dotyczące m.in. doświadczania swoistych i nieswoistych objawów alarmowych choroby nowotworowej, objawów ogólnych, objawów ze strony jamy brzusznej.

Objawy raka jelita grubego podzielono w ankiecie na specyficzne i niespecyficzne. Do specyficznych objawów tego nowotworu zaliczono:

Z kolei wśród objawów niespecyficznych znalazły się:

Kwestionariusze wypełniło w sumie niespełna 50 tys. osób. Łącznie 38,8 proc. kobiet i 31,3 proc. mężczyzn doświadczyło co najmniej jednego z czterech specyficznych objawów alarmowych raka jelita grubego w ciągu wcześniejszych 4 tygodni.

Analiza wykazała, że najczęstszym zgłaszanym objawem specyficznym dla raka jelita grubego był ból brzucha - pojawiał się on w 19,7 proc. odpowiedzi.

Pozostałe objawy również budzą niepokój

Z kolei najczęstszym niespecyficznym objawem było zmęczenie (stanowiło prawie 50 proc. odpowiedzi). Objawem, w którego przypadku badani najczęściej kontaktowali się z lekarzem rodzinnym, było zaś krwawienie z odbytu (33,8 proc.). Badani najrzadziej zaś umawiali się na wizytę w przypadku wzdęć - robiło to zaledwie 12,9 proc. osób.

Badanie nie tylko pozwoliło określić najczęściej występujący objaw alarmowy raka jelita grubego - wykazało również, że odsetek osób, które chodzą do lekarza wówczas, gdy odczuwają jeden objaw wskazujący na ten nowotwór jest niski i nie przekracza 34 proc. W przypadku, gdy wystąpią dwa objawy, odsetek osób kontaktujących się z lekarzem rodzinnym wynosi mniej niż 50 proc.

Najwięcej osób kontaktuje się z lekarzem, gdy pojawi się specyficzny i niespecyficzny objaw nowotworu, co sugeruje, że na tę decyzję wpływa dopiero pojawienie się objawów niespecyficznych.