zaburzenia myślenia

Zaburzenia myślenia zwykle uzewnętrzniają się w mowie, w wypowiedziach chorego. W zależności od rodzajów zaburzeń myślenia - zaburzeń treści, toku oraz struktury i funkcji myślenia - chory może mieć …

dodano 24-7-2014

Natłok myśli (gonitwa myśli) to zaburzenie toku myślenia. Przeświadczenie, że w jakiejś chwili myśli krążą wokół nadmiernej ilości tematów, wystąpić może u każdego człowieka – podłożem takiego zjawis…

dodano 14-8-2018

Jak powstaje myśl? Zapewne każdy nieraz się nad tym zastanawia. Myśl to siła napędowa każdego działania, dlatego też wiele osób uważa, że umysł jest największą siłą człowieka. Skąd się bierze myśleni…

dodano 25-9-2019

Psychoza reaktywna to krótkotrwałe zaburzenie psychotyczne, które może pojawić się w reakcji na silny stres wywołany np. chorobą, wypadkiem, śmiercią bliskiej osoby. Objawy psychozy reaktywnej przypo…

dodano 23-8-2016

Choroba psychiczna to stan zaburzenia postrzegania realnej rzeczywistości. Jak rozpoznać chorobę psychiczną? Chory ma omamy i urojenia oraz zaburzony tok myślenia. W chorobie psychicznej fałszywy odb…

dodano 24-5-2019

Zapalenie mózgu to stan, w którym stan zapalny obejmuje miąższ mózgu. Zapalenie mózgu może być powikłaniem po powszechnych infekcjach (np. po gruźlicy, odrze, różyczce) i jest bardzo groźne, gdyż moż…

dodano 23-2-2015

Test MMPI stanowi jeden z popularniejszych dostępnych testów psychologicznych. Wykorzystywany on jest w psychiatrii, ale nie tylko – test ten przeprowadza się również u osób podejrzanych o różne powa…

dodano 14-6-2019

Encefalopatia cukrzycowa to termin, na który niełatwo natknąć się w specjalistycznej nawet literaturze - powodem takiej sytuacji jest to, że wielu uczonych w ogóle wątpi w istnienie takiej jednostki.…

dodano 13-6-2019

Są różne rodzaje schizofrenii - bo ta choroba nie przebiega zawsze tak samo i może dawać różne objawy. Wyróżnia się m.in. jej postać paranoidalną, hebefreniczną czy rezydualną. Co ciekawe, tak napraw…

dodano 29-6-2020

Do zaburzeń funkcji poznawczych zalicza się problemy z pamięcią i uwagą oraz nieprawidłowe wrażenia związane z narządami zmysłów czy patologie dotyczące procesów myślowych. Ze względu na to, jak wiel…

dodano 1-12-2016

Zaburzenia psychiczne u osób starszych często przebiegają inaczej niż u młodszych pacjentów. Depresja u seniora może być powiązana przede wszystkim z drażliwością, zaburzenia psychotyczne – z podejrz…

dodano 27-9-2019

Sulpiryd jest zaliczany do grupy neuroleptyków atypowych. Oprócz jego oficjalnego zastosowania umieszczonego w karcie charakterystyki produktu leczniczego, posiada on jeszcze zastosowania off-lebel, …

dodano 5-7-2021