wszczepienie stymulatora

Operacja wszczepienia rozrusznika serca jednojamowego trwa około godziny, rozrusznika dwujamowego nieco dłużej. Wykonuje się ją zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym. Wszczepienie stymulatora serca jes…

dodano 13-2-2013

Rozrusznik serca (stymulator serca, kardiostymulator) to urządzenie, którego zadaniem jest pobudzanie pracy serca. Rozrusznik serca wszczepia się choremu, gdy w wyniku różnych schorzeń układu krążeni…

dodano 12-2-2013

Rozrusznik serca ma za zadanie regulować pracę serca i normować jego rytm. Jakie choroby wymagają bezwzględnie wszczepienia rozrusznika serca? Kiedy rozrusznik serca jest wszczepiany z wyboru?

dodano 13-2-2013

Stymulacja (stymulator) nerwu błędnego od lat 90. XX w. jest stosowana w leczeniu padaczki lekoopornej. Stymulator nerwu błędnego eliminuje drgawki lub ogranicza ich częstotliwość i może być ostatnią…

dodano 14-2-2019

Sytuacje, w których rozrusznik serca może być zagrożeniem dla swojego właściciela. Czym jest zespół stymulatorowy? Kiedy mogą pojawić się zakłócenia pracy stymulatora serca?

dodano 13-2-2013

Mam niski puls 40-45, boje się, że kiedyś się nie obudzę,

dodano 8-4-2013

Specjaliści z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzili operację wszczepienia zastawek do żył głównych u pacjentki z ciężką niewydolnością zastawki trój…

dodano 15-9-2021

Neurosymulator nerwów krzyżowych to nowoczesna metoda leczenia nietrzymania stolca. Pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia takiego stymulatora przeprowadzono w lutym 2016 roku w szpitalu Specjalisty…

dodano 5-2-2016

Bradykardia, czyli wolny rytm serca, nie zawsze wymaga interwencji terapeutycznej. Czeski biegacz Zatopek czuł się świetnie, mimo że jego serce w spoczynku uderzało tylko 30 razy na minutę. Jednak u …

dodano 7-7-2020

Bradyarytmie to pojęcie opisujące zbyt wolne rytmy serca, a więc i niskie tętno, fachowo mówi się wtedy o bradykardii, czyli częstości uderzeń serca poniżej 60 na minutę. Bradyarytmie nierzadko chara…

dodano 29-10-2019

Zespół Lennoxa-Gastauta to zespół padaczkowy, który ma swój początek typowo w wieku dziecięcym i związany jest nie tylko z napadami padaczkowymi, ale i z zaburzeniami intelektualnymi. Zespół Lennoxa-…

dodano 5-3-2019

Zespół Morgagniego, Adamsa i Stokesa, czyli zespół MAS jest grupą objawów towarzyszących chwilowemu zatrzymaniu akcji serca, które wynika z zaburzenia wytwarzania impulsów w sercu i ich przewodzenia.…

dodano 18-10-2019