wsparcie

Stowarzyszenie „Sowie Oczy” zostało powołane w 2005 roku. Jego członkami są pacjenci, ich rodziny i przyjaciele oraz lekarze i pielęgniarki. Stowarzyszenie pomaga chorym na chłoniaki - nowotwory ukła…

dodano 25-8-2009

Bezpłatny numer służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia, opieki oraz ochrony. Telefon zaufania zapewni dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach. Obsługą linii zajmuje …

dodano 10-12-2008

Antydepresyjny telefon zaufania ITAKI przeznaczony jest dla chorych na depresję oraz ich rodzin. Mogą tam oni znaleźć pomoc i wsparcie.

dodano 28-3-2008

Rzecznika Praw Pacjenta powołano, by pomagał tym chorym na stwardnienie rozsiane, którzy czują się dyskryminowani w pracy, nie wiedzą, jak ubiegać się o refundację rehabilitacji, jak uzyskać zagwaran…

dodano 27-8-2007

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich uległ wypadkowi lub cierpi na wymienione poniżej choroby, pod tymi adresami stowarzyszeń pomocy pacjentom znajdziesz wszystkie potrzebne informacje i rady.

dodano 21-8-2006