Świadczenia opieki zdrowotnej

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Dowiedz się, jakie dokumenty potwierdzają opłacenie składek zdrowotnych.

dodano 10-5-2007

10 stycznia 2019 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że minister zdrowia, prof. Łukasz Szumowski podpisał rozporządzenie wprowadzające do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitaln...

dodano 11-1-2019

W szpitalu odmówiono ci wglądu do twojej dokumentacji? Rejestratorka w przychodni odmówiła ci numerka do lekarza, mimo że miałaś gorączkę? Wcale nie musisz się czuć bezradnie w kontaktach ze służbą...

dodano 10-5-2007

Międzynarodowa skala Barthel stosowana jest do oceny sprawności ruchowej chorych. Specjalny druk skali Barthel wypełnia się podczas kwalifikacji pacjenta do długoterminowej opieki w placówce. W for...

dodano 27-6-2018

Mimo tego, że dostęp do służby zdrowia jest opłacany z podatków, są niestety konsultacje, badania i zabiegi, za które musimy zapłacić. Oto lista świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze ś...

dodano 9-5-2007

Czyli jeśli aktualnie nie mam ubezpieczenia zdrowotnego, to czy mam prawo do darmowej opieki zdrowotnej w sytuacji zagrożenia życia?

dodano 8-4-2013

Od 12 stycznia 2017 roku obowiązują nowe zasady dotyczące "wstecznego" zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby, które skorzystały z porady lekarza, ale miały trudności z potwierdzeniem prawa...

dodano 9-1-2017

Skierowanie na badania? Prezentujemy dokładną listę badań wraz ze specjalizacją, które mogą być zlecone przez lekarza pierwszego kontaktu.

dodano 11-4-2013