stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Sowie Oczy” zostało powołane w 2005 roku. Jego członkami są pacjenci, ich rodziny i przyjaciele oraz lekarze i pielęgniarki. Stowarzyszenie pomaga chorym na chłoniaki - nowotwory ukła…

dodano 25-8-2009

Stowarzyszenie to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób, których celem jest pomoc i opieka nad chorymi i potrzebującymi. Stowarzyszenia i fundacje pomagają dzieciom i dorosły…

dodano 1-8-2008

Stowarzyszenie to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób, których celem jest pomoc i opieka nad potrzebującymi.

dodano 10-5-2007

Stowarzyszenie to organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób, których celem jest pomoc i opieka nad potrzebującymi. Stowarzyszenia i kluby amazonek wspierają kobiety dotknięte rak…

dodano 10-5-2007