rękoczyn Heimlicha

Chwyt Heimlicha to technika pomocy przedlekarskiej stosowana w zadławieniach, często ratująca życie. Polega na mocnym uciśnięciu przepony w celu wypchnięcia ciała obcego, które utknęło w drogach od...

dodano 9-1-2020

Ciało obce w drogach oddechowych to jedno z najczęstszych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu. Wystarczy kęs jabłka połknięty w pośpiechu, czy łyk wody wypity w ruchu, aby doszło do zadławienia ...

dodano 10-4-2019