leki biopodobne

Leki biologiczne dzielą się na leki referencyjne (oryginalne) i leki biopodobne. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że nie ma między nimi różnicy, że to leki prawie takie same. Tymczasem prawie czyni r...

dodano 31-10-2014

Leki biologiczne to leki, których wspólną cechą jest to, że ich substancje aktywne są biologicznymi polimerami lub agregatami (strukturami) supramolekularnymi wytwarzanymi przez żywe organizmy lub ...

dodano 26-4-2013

Przedstawiciele Polskiej Grupy Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Stosowania Terapii Biologicznych potwierdzili uzgodnienie interdyscyplinarnego konsensu w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy naukowej...

dodano 11-1-2019

Ostatnie lata badań nad RZS udowodniły, że skuteczność stosowanego leczenia bez względu na rodzaj leku, uzależniona jest od długości trwania choroby. Dla RZS stworzono pojęcie tzw. okna terapeutycz...

dodano 5-9-2019

Pod koniec maja br. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdzający prawidłowość precedensowej decyzji Rzecznika Praw Pacjenta z...

dodano 25-6-2019

Pacjenci z chorobą Leśniowskiego-Crohna obawiają się braku refundacji leków, które w znaczący sposób mogą im pomóc w powrocie do normalnego funkcjonowania, bez uciążliwej biegunki, bólów brzucha i ...

dodano 30-5-2019